Verbetering beheer financiën ministerie Volksgezondheid

De Algemene Rekenkamer ziet "duidelijk" verbetering in het financieel beheer op het ministerie van Volksgezondheid, het departement dat daar de afgelopen jaren veruit de meeste kritiek op kreeg. Maar de tekortkomingen die voortvloeien uit de coronajaren zijn nog niet helemaal uit de boeken verdwenen, waarschuwt de Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek.

Het ministerie heeft "meer grip" gekregen op de financiële administratie, constateert de Rekenkamer. Daardoor was ook, anders dan in de drie voorgaande jaren, het financieel jaarverslag inclusief de controleverklaring op tijd af. En: "We hebben duidelijk minder fouten geconstateerd dan vorig jaar."

Coronapandemie

Dat wil niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost. Nog altijd staat van 2,1 miljard euro aan verstrekte voorschotten de rechtmatigheid niet onomstotelijk vast. Dat heeft vooral te maken met eerder afgesloten contracten in het kader van de bestrijding van de coronapandemie.

Door: ANP