Griepgolf nog niet voorbij, maar wel op zijn retour

De griepepidemie in Nederland is nog niet voorbij, maar lijkt wel over zijn hoogtepunt heen, meldt onderzoeksinstituut Nivel.

In 31 procent van de monsters die huisartsen afgelopen week afnamen bij patiënten, werd een influenzavirus gevonden in het laboratorium van het RIVM. In de week daarvoor was dit 47 procent en in de drie weken daarvoor lag dit percentage steeds rond de 60 procent.

Die afname lijkt erop te wijzen dat de griepepidemie "op zijn retour is", aldus het Nivel. Volgens het instituut zijn er bij laboratoria van ziekenhuizen en GGD-teststraten de laatste weken ook minder positieve monsters van het influenzavirus aangetroffen. Sinds half maart is er officieel sprake van een griepepidemie in ons land.

Steekproef

De wekelijkse steekproef van huisartsen bestaat uit tientallen monsters. Zo’n 45 huisartsenpraktijken in het land melden het aantal patiënten met griepklachten.

Door: ANP