Normal_gezonde_darmflora_kan_verspreiding_antibioticaresistente_e.coli_niet_voorkomen

Gezonde darmbacteriën zouden kunnen voorkomen dat bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor antibiotica, zich vermenigvuldigen en nestelen in onze darmen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dit niet voor alle resistente bacteriën geldt, meldt het RIVM. 

Een – gezonde - darmflora is belangrijk voor onze gezondheid. Ze beschermt ons tegen besmettelijke ziekteverwekkers en produceren nuttige stoffen, zoals bepaalde vitaminen. Als de normale darmflora verstoord raakt, kunnen ziekmakende bacteriën uitgroeien en de gezondheid beïnvloeden.
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) hebben onderzocht of de samenstelling van de darmflora beschermt tegen het verkrijgen en nestelen van antibioticaresistente Escherichia coli-bacteriën in de darmen.

Probiotica

“Ons onderzoek laat zien dat de darmflora van mensen waarin een antibiotica resistente Escherichia coli aanwezig is niet verschilt met de samenstelling van darmflora van mensen zonder deze resistente bacterie. Dat betekent wellicht dat probiotica, die gemaakt worden op basis van gezonde bacteriën, niet zullen helpen om de antibioticaresistente E.coli-bacterie te bestrijden”, vertelt Quinten Ducarmon onderzoeker van het LUMC. Een belangrijke ontdekking omdat antibioticaresistente bacteriën elk jaar tot duizenden doden leiden.

Opvallende resultaten

Ed Kuijper, hoogleraar Experimentele Bacteriologie in het LUMC en als microbiologisch expert verbonden aan het RIVM: “De resultaten waren opvallend omdat uit eerdere onderzoeken blijkt dat sommige bacteriesoorten in de darm mogelijk wel kunnen voorkomen dat antibioticaresistente bacteriën zich daar gaan nestelen”.

Volgens hem hielden de onderzoekers in die studies geen rekening met bijvoorbeeld leefstijl, afkomst, andere ziekten of medicijngebruik die van invloed kunnen zijn op het verkrijgen van antibioticaresistente bacteriën en op de samenstelling van de darmflora. Onderzoeker Quinten Ducarmon: "De meeste onderzoeken richten zich op het soort bacterie en niet zozeer op wat zij doen en welke stoffen zij produceren. Wij hebben dit wel meegenomen in ons onderzoek en onze conclusie is dat de samenstelling en de functie van het microbioom geen invloed heeft op de aanwezigheid van  antibioticaresistente E. coli bacteriën in de darm."

Door: Nationale Zorggids