Vertrouwen ongevaccineerden in instanties al laag vóór start corona

Mensen die zich niet hebben laten vaccineren tegen corona, hadden voor het begin van de vaccinatiecampagne significant minder vertrouwen in overheidsinstanties dan mensen die zich wel lieten vaccineren. Maar ongevaccineerden en ongevaccineerden die nog twijfelen, hebben zeker niet allemaal dezelfde gedachten en opinies over corona en vaccinaties. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek onder een grote groep Nederlandse volwassenen, uitgevoerd door Centerdata en Tilburg University in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het onderzoek toont aan dat van de volwassenen die zich in december 2021 nog niet hadden laten vaccineren en dat ook niet van plan waren, minder dan 50 procent vóór de start van de vaccinaties redelijk tot zeer veel vertrouwen had in de gezondheidszorg, de wetenschap, het onderwijs, en het rechtstelsel. Onder gevaccineerden was dit vertrouwen veel hoger. Van de ongevaccineerden had slechts 17 procent vóór de start van de vaccinaties, redelijk tot veel vertrouwen in de Nederlandse regering versus 59 procent van de gevaccineerden. Ongevaccineerden die nog twijfelen nemen op alle vlakken een soort middenpositie in tussen de twee bovenstaande groepen.

Veel andere verschillen

Het onderzoek laat verder zien dat ongevaccineerden die niet van plan waren zich te laten vaccineren vóór de start van de vaccinaties op heel veel vlakken verschilden van mensen die zich wel lieten vaccineren. Zo had de eerste groep een lagere sociaal-economische status dan de tweede, kampten zij vaker met psychische klachten, ondervonden zij vaker hinder in het uitvoeren van werk of studie door fysieke of emotionele problemen en waren zij minder vaak zeer geïnteresseerd in het nieuws. Verder kennen zij minder mensen uit hun eigen omgeving die heel ziek zijn geworden. Wat de vaccinaties betreft, zijn zij onder meer vaker bevreesd voor de bijwerkingen (76 procent versus 23 procent) en vinden zij vaccinatie een risico vanwege hun lichamelijke gezondheid.

Tot slot vindt het onderzoek geen aanwijzingen dat mensen met bestaande long- en hartproblemen zich vaker hebben laten vaccineren dan anderen, terwijl zij wel een groter risico lopen als zij met corona besmet raken.

Door: Nationale Zorggids