Totale zorguitgaven volgend jaar voor eerst boven 100 miljard euro

In 2023 wordt naar verwachting in totaal 103 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dat is 6 miljard euro meer dan dit jaar, staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Het zorggeld wordt voor een groot deel opgehoest door (in-)directe premies van burgers. De kosten stijgen omdat er meer mensen een beroep doen op zorg en omdat de lonen en prijzen stijgen.

Door de stijgende kosten zal de zorgpremie omhoog gaan. De basisverzekering, voor iedere volwassene verplicht, zal ongeveer 10 tot 11 euro stijgen naar ongeveer 137 euro per maand, zo verwacht het kabinet. Zorgverzekeraars mogen uiteindelijk zelf hun premies bepalen en zullen die in november bekendmaken, zodat klanten nog kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. Tegelijk verhoogt het kabinet de maximale zorgtoeslag naar 154 euro om de stijgende zorgpremies te compenseren voor de lage en middeninkomens. Het eigen risico dat mensen betalen als ze zorg uit het basispakket gebruiken, behalve voor de huisarts, blijft 385 euro.

Ouderenzorg

Van het totale budget gaat 280 miljoen euro naar de ouderenzorg. Omdat er meer ouderen komen, zij ook ouder worden en velen vitaler blijven, hebben ze andere wensen en behoeften dan voorheen. De nieuwe norm wordt: zelf als het kan, thuis als het kan; digitaal als het kan. De rijksoverheid en de gemeenten gaan meer samenwerken om inwoners te steunen om zelfstandig te kunnen blijven en mee te blijven doen in de samenleving. Het kabinet wil daarvoor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit 2015 vernieuwen.

Na de twee coronajaren trekt het kabinet komend jaar 200 miljoen euro uit om de pandemische paraatheid te vergroten. Dit geld gaat onder meer naar de versterking van de GGD'en, de digitale infrastructuur in de publieke gezondheidszorg en naar programma's en opleidingen om de kennis te vergroten in instellingen voor langdurige zorg. Ook komt er in 2023 een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) die bij een nieuwe pandemie coördinerend optreedt bij de bestrijding ervan. Tijdens de coronapandemie was er te weinig regie, zo luidde de kritiek. Verder komen er 800 plaatsen om verpleegkundigen op te leiden voor de Basis Acute Zorg, zodat ze makkelijker op de spoedzorg kunnen worden ingezet.

Door: ANP