Normal_pexels-cottonbro-studio-4069289__1_

Uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare blijkt dat het ziekteverzuim door stress steeds meer toeneemt. Vaak duurt terugkeer na stress gerelateerde klachten lang en groeit het aantal mensen die thuiszitten steeds meer. Dit meldt Nu.nl.

In een onderzoek werden cijfers van het verzuim vergeleken met de situatie van voor de coronapandemie. Volgens de organisaties was het aantal ziekmeldingen vorig jaar met 13 procent toegenomen in vergelijking met 2019. Volgens een woordvoerder van HumanTotalCare, waar de twee arbodiensten onderdeel van zijn, groeit deze groep nog steeds door.

Doordat de terugkeer een lange tijd op zich laat wachten, zijn er geen maandcijfers beschikbaar om het constant in de gaten te houden. De arbodiensten kunnen daarom pas per half jaar de cijfers bekijken en vergelijken.

Cirkel

Stress gerelateerd verzuim wordt mede door de krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt. Door het tekort wordt de werkdruk voor bestaand personeel nog hoger. Dit leidt weer tot nog hoger verzuim, waardoor je op den duur in een vicieuze cirkel zit. Volgens de woordvoerder kunnen werkgevers dit verzuim tegen gaan, in tegenstelling tot kortdurend verzuim, zoals bij griep.

Wel zorgt griep voor 5 procent van het verzuim in de maand maart. Over het algemeen daalt het aantal ziekmelding door griepklachten wel, maar is het gemiddelde verzuim nog steeds hoger dan voor de coronapandemie.

Door: Nationale Zorggids