Normal_pexels-pixabay-236380__1_

De gemeente Zoetermeer heeft een brief gestuurd naar Volksgezondheid om meer aanspraak te krijgen over de wijzigingen in het zorgaanbod in de stad. Er verdwijnt namelijk steeds meer zorg uit de regio. Volgend het stadsbestuur is de speciale wet die gemeente inspraak geeft zinloos. Dit meldt Omroep West.

Afgelopen maart is het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer samengevoegd met het HagaZiekenhuis. In eerste instantie was de geboortezorg in de fusieplannen geschrapt, maar na hevig protest van onder meer de gemeente werd het veranderd naar “een verkenning naar de toekomst van de geboortezorg in Zoetermeer”. Volgens de gemeente had toenmalig topman Pier Eringa meerdere keren gezegd dat er gekeken werd naar de mogelijkheden om geboortezorg te blijven bieden.

Hiermee werd de indruk gewekt dat het onderzoek de geboortezorg opnieuw zou vormgegeven, maar ook dat de zorg definitief zou blijven in het Langeland. In plaats daarvan keken ze naar hoe de zorg overgeplaatst kon worden naar het HagaZiekenhuis in Den Haag en naar andere ziekenhuizen in de omgeving.

De gemeente heeft daarom een brief gestuurd naar minister Kuiper met daarin kritiek op de AMvB. De Algemene Maatregel van Bestuur is een wet waarin beschreven is dat wanneer een ziekenhuis iets van acute zorg wilt weghalen of veranderen, dat alle betrokken meegenomen moeten worden in het besluit. Echter zegt het stadsbestuur dat de AMvB niet goed werkt, omdat de ziekenhuizen bepalen wanneer de gemeente aanschuift.

“We merken dat onze middelen om hierin de belangen van onze inwoners te behartigen uiterst beperkt zijn”, schrijft het college. “We zitten niet aan tafel bij het Regionaal Overleg Acute Zorg waar dit soort ontwikkelingen worden afgestemd en uitgewerkt. We hebben geen plek in de Raad van Toezicht van het ziekenhuis.” Terwijl de gesprekken met het bestuur van het Haga “positief en open zijn”, wordt de gemeente Zoetermeer niet betrokken bij de besluiten over de geboortezorg.

Vaker gebeurd

In 2022 werd de gemeente ook buitengesloten bij het besluit om de spoedeisende hulp tijdelijk te sluiten. “Hoewel de AMvB hier moest worden gevolgd, werden de gemeente en inwoners pas op het laatste moment geïnformeerd en was van enige invloed op de besluitvorming geen sprake.”

Kuipers gaf toentertijd aan dat de gemeente niet betrokken kon worden door de haast achter het besluit. “Hoewel begrijpelijk, is hiermee een precedent geschapen met mogelijk negatieve gevolgen. Het risico ontstaat zo dat zorgaanbieders beseffen dat, als de druk maar hoog genoeg is, de AMvB in praktijk buitenspel kan worden gezet”, schrijft het college. Dit is ook gebeurd bij een wijziging in de opvang van multitrauma-patiënten in de regio. “Nadat alles daar was besloten, kwam er nog een brief naar relevante gemeenten, die niet meer konden dan dit ter kennisgeving aannemen.”

Wetgeving aanpassen

Het college van Zoetermeer vraagt of de wetgeving veranderd kan worden zodat gemeenten meer aanspraak hebben op veranderingen in de zorg. “Wij zijn ervan overtuigd dat u daarmee niet alleen het draagvlak en de zorgvuldigheid van het proces verbetert, maar dat dit uiteindelijk voor inwoners ook leidt tot het beste resultaat.”

Door: Nationale Zorggids