Normal_pexels-pavel-danilyuk-5807580__1_

De overheidscampagne om Nederlanders vaker op de fiets te laten stappen, is een mooie stap richting een fittere samenleving. VeiligheidNL vindt dit een goed initiatief, mits veiligheid de grootste prioriteit krijgt vanuit het kabinet. Fietsers zijn namelijk de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers, zo blijkt uit de recente cijfers van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. Dit meldt directeur Martijntje Bakker van VeiligheidNL.

Het aantal verkeersongevallen in Nederland blijft stijgen. Met name het aantal fietsongevallen met ernstig letsel is de afgelopen 10 jaar fors gestegen, namelijk met 40 procent in de periode van 2013 tot en met 2022. In 2022 alleen al belandden 88.800 fietsers op de spoedeisende hulp, waarvan 57.000 fietsers ernstig letsel opliepen. Van deze slachtoffers liep ruim een kwart, namelijk ruim 15.600 fietsers, tijdens het ongeval hersenletsel op. De belangrijkste oorzaken van fietsongevallen zijn eigen gedrag (44 procent), ongeacht leeftijd, en de toestand van de weg (32 procent).

Maatregelen

Het kabinet trekt geld uit voor onder andere betere fietsvoorzieningen. VeiligheidNL pleit ook voor verbeteringen in de infrastructuur. Om de daling van het aantal fietsslachtoffers te realiseren zet VeiligheidNL verder in op:
 
  • ontsluiten van SEH- en ambulancedata om beter zicht te krijgen op locaties en oorzaken van ongevallen ten behoeve van verbeteringen in de infrastructuur;
  • ontwikkeling en inzet van effectieve verkeerseducatie: investeringen in gedragsverandering en bewustwording rondom verkeersveilig gedrag;
  • onderzoeken hoe bestaande valpreventie-activiteiten en programma's doorontwikkeld kunnen worden tot effectieve programma's voor oudere fietsers;
  • stimuleren van het dragen van een fietshelm bij kwetsbare verkeersdeelnemers om hen te beschermen tegen ernstig hersenletsel. Onderzoek laat zien dat helmgebruik de kans op hersenletsel met één derde verlaagt. De kans op hoofdletsel wordt 62 procent lager

Door: Nationale Zorggids