Normal_rss_entry-383020

De hersenen van personen met obesitas reageren anders op voeding dan die van mensen met een gezond gewicht. Dat constateerden onderzoekers van de Amerikaanse Yale University en Amsterdam UMC. De hersenen van de eerste groep registreren onvoldoende dat er gegeten is.

"Hierdoor kan mogelijk verklaard worden waarom mensen met ernstig overgewicht vaak meer eten dan nodig is", zegt Mireille Serlie, hoofdonderzoeker en ook hoogleraar in Amsterdam en de VS.

De onderzoekers maten met MRI de hersenactiviteit van 28 deelnemers met een gezond lichaamsgewicht en bij 30 personen met obesitas, direct nadat ze 500 calorieën voeding direct in de maag hadden gekregen zodat smaak en uiterlijk geen rol speelden. De hersenactiviteit bij de mensen met een gezond gewicht veranderde wel, maar bij de mensen met obesitas niet.

Dopamineafgifte

Ook was de dopamineafgifte in de hersenen, gemeten met behulp van een SPECT-scan, veel lager bij mensen met ernstig overgewicht. Dopamine is een stof die effect heeft op onder meer het welzijnsgevoel en het gevoel van beloning. De dopamine bij de mensen met obesitas bleek nauwelijks meetbaar. Het zou dus mede een verklaring kunnen zijn voor overgewicht, maar dat is nu niet echt zo vastgesteld.

De reacties van de hersenen bleven ook na gewichtsverlies gelijk. "Dit zou kunnen bijdragen aan de gewichtstoename die we heel vaak zien nadat mensen eerst succesvol zijn afgevallen. Als de hersenen niet mee veranderen is het moeilijk om gezond eetgedrag vol te houden", concludeert Serlie.

Publicatie

De bevindingen zijn gepubliceerd in online tijdschrift Nature Metabolism.