Umc’s in Leiden, Amsterdam en Utrecht bundelen krachten in hart- en kinderzorg

De umc’s in Leiden, Utrecht en Amsterdam slaan de handen ineen om de gewenste kwaliteit en toegankelijkheid van academische hart- en kinderzorg te garanderen, kostbare kinder-ic-capaciteit te behouden en aanpalende zorg te waarborgen. In een eerste stap concentreren ze de huidige kennis en kunde uit kinderhartchirurgie en hartkatheterisatie in één cluster. Dit sluit aan bij het advies van de NZa over de toekomst van academische kinderhartzorg én de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

De concentratie leidt volgens de ziekenhuizen tot een toekomstvaste samenwerking voor de hartzorg van kinderen in Nederland en potentie voor verdere verbreding van de samenwerking op het gebied van hartzorg voor volwassenen en kindergeneeskunde.

Unieke expertises

Vanaf het eerste kwartaal van het nieuwe jaar werken de kinderhartchirurgische teams uit Utrecht en Leiden/Amsterdam vanuit één team op twee locaties. Professionals krijgen een vaste thuisbasis en worden op basis van expertise en beschikbaarheid ingezet op de locaties. Voor diagnostiek en behandeling wordt gewerkt volgens uniform beleid, richtlijnen en protocollen. Dit wordt continue doorontwikkeld en bewaakt.
Door zeldzame ingrepen te concentreren op één locatie, zoals de Norwood in Utrecht en Nikaidoh in Leiden, kunnen unieke expertises en opleidingsmogelijkheden voor de zorg behouden blijven.

“Deze samenwerking kan als voorbeeld dienen voor de inrichting van kinderhartchirurgie en voor hoogcomplexe, laagfrequente (academische) zorg in het algemeen. Met een cluster kinderhartzorg behouden we de toegankelijkheid van de kinderhartzorg.”

Door: Nationale Zorggids