Verwachting van mensen maakt hen gevoelig voor gluten

Bij mensen waar coeliakie en tarweallergie zijn uitgesloten, maar toch een overgevoeligheid voor gluten hebben, blijken hun verwachtingen een rol te spelen. De verwachting dat gluten maagdarmklachten veroorzaakt, blijkt een belangrijke rol in de ervaring van klachten. Er is volgens onderzoekers van de universiteiten van Maastricht en Leeds een directe betrokkenheid van de interactie tussen de hersenen en darmen bij het eten van gluten. Dit meldt Maastricht UMC+.

Omdat mensen denken klachten te hebben door het eten van gluten, neemt hun gluteninname ook af. Desondanks is bij hen veelal geen sprake van coeliakie of tarweallergie, waardoor de vraag blijft: waar komen hun symptomen vandaan? Het Nederlands-Britse onderzoek laat vooral zien dat mensen die dachten gluten te eten klachten hadden en mensen die dachten geen gluten te eten, beduidend minder klachten hadden. De helft van alle vier de groepen kreeg gluten en de ander helft niet. In iedere groep speelden de verwachtingen of zij wel of geen gluten aten een belangrijke rol.

Nocebo-effect

“We zien in ons onderzoek een zogenaamd nocebo-effect bij het eten van gluten. Op basis van de negatieve effecten die mensen verwachten na het eten van gluten ervaren zij klachten, zelfs als achteraf blijkt dat ze eigenlijk geen gluten hebben gegeten.” De oorzaak zit deels tussen de oren, maar dat betekent niet meteen dat de klachten die zij ervaren er niet écht zijn. Dit komt door de interactie tussen de hersenen en darmen. Mensen kunnen hierdoor echt buikpijn of diarree krijgen na het eten van gluten, ook als ze niet intolerant zijn. De oorzaak ligt echter niet alleen bij het eten van gluten, dus deze groep mensen heeft niet enkel baat bij een glutenvrij dieet.

Tarwe

Nader onderzoek moet aantonen welke stofjes een rol spelen in de communicatie tussen hersenen en darmen en of het wellicht zo is dat mensen tarweproducten niet kunnen verwerken omdat daar andere stoffen in zitten. Dan kan er dus wel degelijk iets in tarwe zitten dat hun darmen prikkelt.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky