Medewerkers ervaren grensoverschrijdend gedrag op ministerie van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt een onderzoek in naar de sociale veiligheid en omgangsvormen op het ministerie. De ambtelijke top heeft daartoe besloten in reactie op een alarmerende peiling van vakbond FNV. Daarin gaven tientallen medewerkers van VWS aan dat ze op hun werk "grensoverschrijdend gedrag" ervaren, zoals pesten, intimidatie of discriminatie. Vooral leidinggevenden zouden zich daaraan bezondigen.

Secretaris-generaal Marcelis Boereboom van VWS noemt de FNV-enquête "confronterend" en zegt het signaal "uiterst serieus" te nemen. "Het doet pijn dat er medewerkers zijn die zich niet veilig voelen", reageert de topambtenaar. "Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, moeten en willen we dat aanpakken. Elke VWS-medewerker moet zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen."

De top van het ministerie roept medewerkers die zich "onheus behandeld of niet veilig voelen" op om zich te melden. Dat kan ook vertrouwelijk, voegt het departement eraan toe in een verklaring.

Conclusies

FNV concludeerde op basis van het eigen "verkennende onderzoek" dat de werksfeer "onveilig" en zelfs "giftig" is. Dat geldt in elk geval voor een deel van de werknemers. Vicevoorzitter Kitty Jong erkent dat de peiling met 101 deelnemers te klein was om representatief te zijn voor een organisatie waar ruim 6000 mensen werken. "Maar het is wel een indicatie, dit zijn belangrijke signalen die alle alarmbellen moeten doen rinkelen." Jong heeft de indruk dat de topman van het ministerie dit goed inziet.

Het ministerie wijst erop dat eerder dit jaar nog door een extern bureau onderzoek is gedaan naar de tevredenheid van medewerkers. Over het algemeen scoorde VWS daarin goed op sociale veiligheid. Toch was ook toen al duidelijk dat het "in bepaalde delen van de organisatie op dat vlak minder goed ging", geeft de top van het ministerie toe. Daarop is toen "actie ondernomen", klinkt het, maar "blijkbaar is er meer nodig".

Maatregelen na onderzoek

Over het nieuwe onderzoek zegt het ministerie dat dit "zo snel mogelijk, maar vooral ook zorgvuldig" moet gebeuren. Op basis van de uitkomsten zal de ambtelijke top beslissen welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor de korte termijn kondigt VWS aan dat het onderwerp 'veilige werkomgeving' een "nog nadrukkelijkere plek" krijgt in het zogeheten leiderschapsprogramma van het ministerie.

Door: ANP