Geneeskundestudenten voelen zich regelmatig gediscrimineerd

Discriminatie onder artsen in opleiding komt voor onder 25 procent van de masterstudenten, blijkt uit onderzoek van De Geneeskundestudent. Ongeveer 20 procent van de bachelorstudenten geneeskunde heeft te maken met discriminatie tijdens de studie. Dat meer master- dan bachelorstudenten dit ervaren, heeft ermee te maken dat zij coschappen lopen en in bijvoorbeeld ziekenhuizen helemaal onderaan staan in de hiërarchie. Dit meldt Trouw.

Volgens masterstudenten gaat het vooral om discriminatie op basis van geslacht. Mannelijke stagebegeleiders vinden vrouwen minder goede chirurgen en sommige mannelijke coassistenten hebben slechte ervaringen op de afdeling gynaecologie. De vervelende opmerkingen kwamen vaak uit de mond van hun stagebegeleider. “Dat versterkt het gevoel van onmacht. Je zit als student immers ook in een afhankelijkheidsrelatie”, zegt voorzitter Hajar Rotbi van De Geneeskundestudent.

Discriminatie bachelorstudenten geneeskunde

Naast discriminatie vanwege het gender, komt ook discriminatie op basis van afkomst nog steeds veel voor. Bachelorstudenten ervaren deze vorm van discriminatie vaker dan discriminatie op basis van geslacht.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky