Maasstad Ziekenhuis sluit waardegedreven zorgcontract met alle verzekeraars

Het Maasstad Ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis in Nederland met alle tien de zorgverzekeraars waardegedreven contracten afgesloten. In deze contracten ligt de nadruk niet meer op het aantal uit te voeren behandelingen, maar op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Het Maasstad Ziekenhuis krijgt een vaste vergoeding voor zorg waarin niet het volume, maar de kwaliteit van zorg centraal staat. Dit meldt het Rotterdamse ziekenhuis.

Met alle zorgverzekeraars is ook een prestatiebeloning afgesproken. Zij vergoeden het ziekenhuis voor specifieke resultaten op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid, zoals het continu openhouden van de spoedeisende hulp (SEH), het verlagen van de wachttijden en meer aandacht voor digitalisering. Ook voor samen beslissen is er een prestatiebeloning vastgelegd.

Zorg op de juiste plek

“We sturen hier al een paar jaar op en we zien dat het werkt. We leveren meer waarde aan onze patiënten, tegen minder maatschappelijke kosten. We zetten ons in voor het verlenen van zorg op de juiste plek”, zegt bestuurder Sander Dekker van het Maasstad Ziekenhuis. Dat betekent dat zorg in het ziekenhuis wordt verleend als het moet, en erbuiten als dat kan. Zo blijft de zorg toegankelijk en betaalbaar.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky
Afbeelding: Maasstad Ziekenhuis