Collecteweek Hersenstichting van start: ‘Extra aandacht voor meer begrip’

De collecteweek van de Hersenstichting is weer van start gegaan. Van 29 januari tot en met 3 februari vraagt de stichting extra aandacht voor het belang van betere behandeling van hersenaandoeningen, meer begrip en het voorkomen van zulke ziektes. Op dit moment hebben meer dan 4 miljoen Nederlanders een hersenaandoening, zoals dementie, Parkinson, migraine, niet-aangeboren hersenletsel, depressie of een hersenbloeding. Veel van hen staan echter nog aan de zijlijn en met de collecteweek hoopt de Hersenstichting daar verandering in te brengen, zo meldt de organisatie.

Ieder jaar zamelt de Hersenstichting geld in om onderzoeken naar hersenaandoeningen te financieren. Deze onderzoeken richten zich op het voorkomen en beter behandelen van patienten én het verbeteren van hun kwaliteit van leven. “Met het subsidieprogramma ‘Kwaliteit van Leven’ stimuleert de Hersenstichting onderzoek en innovaties die een wezenlijk verschil maken voor mensen met een hersenaandoening om mee te kunnen doen in de maatschappij”, aldus directeur David Verschoor.

Brede investeringen 

De Hersenstichting zet zich niet in op één aandoening, maar investeert breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen of zelfs genezen. Hiervoor is wel wetenschappelijk onderzoek nodig en dat financiert de Hersenstichting graag. Een van de onderzoeken die de stichting financiert gaat over het beter bereikbaar maken van de hersenen, wat behandeling van aandoeningen verbetert. Ook is er door de Hersenstichting gesubsidieerd onderzoek gaande naar dementie op jonge leeftijd.

Leefstijl

Tevens helpt de organisatie mensen met het aanpassen van hun leefstijl door meer te bewegen en ontspannen, beter te slapen, gezonder te eten en de hersenen te blijven uitdagen. Zo is er bijvoorbeeld de Ommetje app, die is ontwikkeld in samenwerking met Erik Scherder. De digitale Hersencoach biedt tips en tools van hersenexperts en ook is het kookboek ‘Voed je Brein’ van Iris Sommer door de stichting gefinancierd.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky