Tot 108 miljoen euro beschikbaar voor transformatie naar digitale of hybride zorg

Voor de komende jaren is 108 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de transformatie naar digitale of hybride zorg, zoals beeldbellen of het automatische aanreiken van geneesmiddelen met een medicijndispenser. De eerste aanvraagperiode voor de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) loopt van 14 mei tot 20 december 2024. De regeling is in 2025 nog een keertje beschikbaar. Projecten die geld toegekend krijgen, kunnen nog 3 jaar erna doorontwikkelen. Dit meldt Rijksoverheid.

Voor het opstellen van een strategie en het ontwikkelen van een implementatieplan kunnen aanvragers tot 25.000 euro ontvangen. Voor de daadwerkelijke uitvoering, evaluatie en opschaling kunnen aanvragers een subsidiebedrag tot 750.00 euro krijgen. De STOZ volgt de Stimuleringsregeling E-health Thuis op.

Voor wie is STOZ bedoeld? 

Wie mag een aanvraag doen? Alle zorgaanbieders die actief zijn in de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of de Wet publieke gezondheid (zoals GGD’s). Samenwerkingsverbanden zoals regionale huisartsenorganisaties, regionale werkgeversorganisaties of innovatiehubs kunnen betrokken zijn bij een aanvraag.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky