Normal_2975

In het Refaja ziekenhuis wordt vanaf 16 mei 2011 het "elektronisch aanvragen" van laboratorium onderzoeken ingevoerd. Er wordt gestart met de verpleegafdelingen; in juni gaan de poliklinieken live.

De specialisten, verpleegkundigen en secretaresses kunnen in het geautomatiseerde Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) een aanvraag plaatsen voor laboratoriumonderzoek. De gegevens van deze aanvraag zijn dan onmiddellijk beschikbaar in het laboratoriuminformatiesysteem van LabNoord want beide systemen zijn aan elkaar gekoppeld.

Gevolg is dat het huidige, voor de patiënt bekende, laboratoriumformulier gaat verdwijnen. Bij een aantal orders (waaronder poliklinische) wordt een "orderbrief" (een A4 met relevante informatie) geprint.

"Elektronisch aanvragen" heeft voor de medewerkers veel voordelen: iedereen die bevoegd is kan inzien wát er is aangevraagd en wie de aanvraag heeft geplaatst op elke werkplek met toegang tot het ZIS. Voor de patiënt betekent deze manier van werken dat de kans op verwisseling van laboratoriumuitslagen tot een minimum is gereduceerd en dat het ziekenhuis te allen tijde de uitslaggegevens van de patiënt terug kan vinden in het systeem, zelfs wanneer de patiënt zijn orderbrief is verloren.