NZG Financiering

De kosten voor een ziekenhuisbezoek- of opname worden in principe door zorgverzekeraars betaald. Wel is een medische noodzaak vereist. 
 
Zorgverzekering 
Ziekenhuiszorg wordt over het algemeen vergoed door de zorgverzekering. In Nederland moet iedereen minimaal een basisverzekering hebben. Geneeskundige zorg door medisch specialisten, verblijf in het ziekenhuis, ziekenvervoer (ambulancezorg) en medicatie zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Behandelingen in een zelfstandig behandelcentrum worden meestal niet door de verzekering vergoed tenzij de ingreep medisch noodzakelijk is.
 
Het ziekenhuis stuurt de rekening voor geleverde zorg meestal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar van de patiënt. Op deze zogenoemde zorgnota staat alle informatie over de zorg die het ziekenhuis heeft geboden uitgedrukt in DBC-zorgproducten. Een DBC is een diagnosebehandelingscombinatie. Hierbij gaat het ziekenhuis uit van alle kosten die bij een bepaalde behandeling horen vanaf de diagnose. Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die het ziekenhuis in rekening brengt.
 
Eigen risico
Voor de basisverzekering betaalt de verzekerde een premie. Daarnaast heeft iedere volwassene een verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat een verzekerde eerst zelf moet betalen als er zorgkosten worden gemaakt. Pas als het eigen risico verbruikt is, zal de zorgverzekering verdere zorgkosten vergoeden. Niet alle zorgkosten tellen mee voor het eigen risico. Voor ziekenhuiszorg, waaronder spoedeisende hulp, geldt het eigen risico wel. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd. 
 
Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is dat deel van zorgkosten die patiënten altijd zelf moeten betalen, ook als het eigen risico voor dat jaar verbruikt is. Zorgverzekeraars kunnen een eigen bijdrage vragen voor zorg uit de basisverzekering maar ook uit de aanvullende verzekering. Vaak gaat het om een bijbetaling voor specifieke medicijnen of hulpmiddelen maar ook voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie is een eigen bijdrage verplicht. 
 
Medische noodzaak of indicatie 
De term medische noodzaak of medische indicatie geeft aan dat de huisarts of specialist heeft gezegd dat bepaalde zorg noodzakelijk is voor de gezondheid van de patiënt. Sommige zorg kunnen mensen ook gebruiken zonder dat daar direct een medische reden voor nodig is, zoals plastische chirurgie of bevallen in het ziekenhuis, maar in die gevallen worden de zorgkosten meestal niet vergoed door de zorgverzekering. 
 
Zorgnota
Van zorg die door de zorgverzekering wordt vergoed, ontvangen patiënten een zorgnota. De zorgnota geeft inzicht in de eigen zorgkosten en biedt de mogelijkheid declaraties te controleren. De overheid vindt het belangrijk dat zorgnota's voor iedereen begrijpelijk zijn. Per 1 juni 2014 is daarom de zorgnota nieuwe stijl ingevoerd. Op de nieuwe nota staan meer gegevens, zoals het specialisme van de behandelaar, de diagnose en de kosten. Ook moet de nota een begrijpelijke vertaling geven van medische begrippen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geven op website dezorgnota.nl uitleg over de zorgnota en zorgkosten in algemene zin. 
 
Bij een onjuiste zorgnota of twijfels over een declaratie, kan een cliënt eerst contact opnemen met de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar. Komen cliënt en de betreffende organisatie er samen niet uit dan kan de commissie zorginstellingen van de Geschillencommissie worden ingeschakeld of de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). Ook kunnen cliënten melding maken van hun klacht bij de Nationale Zorgautoriteit (NZa). De NZa lost geen individuele klachten op maar gebruikt meldingen voor het toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 
 
© Nationale Zorggids