NZG Werken in het ziekenhuis

Voor een actueel overzicht van vacatures in de ziekenhuiszorg in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Zorggids. Bij sector kiest u dan voor ziekenhuiszorg.
 

Collectieve arbeidsovereenkomsten ziekenhuissector
De ziekenhuissector in Nederland kent twee aparte cao's; een voor algemene ziekenhuizen en een voor de UMC's. De CAO Ziekenhuizen 2017-2019 loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019. Daarnaast is er de CAO Universitair Medische Centra. Deze loopt van van 1 april 2015 tot 1 januari 2018. Voor ambulancepersoneel geldt de CAO Ambulancezorg 2015-2019. Deze cao loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.

Wat verdient een medewerker in de ziekenhuiszorg?
In de CAO Ziekenhuizen 2017-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van personeel uit een ziekenhuis staat uitgewerkt in hoofdstuk 7 van de cao. In de CAO Universitair Medische Centra staan ook afspraken over loon en salariëring. De salarisschalen staan op pagina 92 tot en met 103 uitgewerkt. In de CAO Ambulancezorg 2015-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd van ambulancepersoneel. Het maandelijkse loon van personeel uit de ambulancezorg staat uitgewerkt in de pagina’s 87 tot en met 90 van de cao.

Welke functies zijn er in de ziekenhuiszorg?
In ziekenhuizen zijn veel mensen bezig in de zorg en verzorging, dat zijn in de eerste plaats artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Daarnaast werken er in het ziekenhuis veel mensen in een ondersteunende of facilitaire functie, zoals apothekers, laboranten en assistenten. 

Welke opleidingen zijn er voor beroepen in de ziekenhuiszorg?
Wie arts wil worden, moet een studie Geneeskunde volgen aan de universiteit. De studie leidt op tot basisarts. Daarna is er er een breed scala aan mogelijkheden tot verdere specialisatie zoals chirurgie, kindergeneeskunde of oncologie. Afhankelijk van het specialisme duurt de vervolgopleiding tweeënhalf tot zes jaar. Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) leren in deze periode het vak in de praktijk onder supervisie van een specialist. Andere universitaire opleidingen die relevant zijn binnen de ziekenhuiszorg zijn Farmacie en Biomedische wetenschappen. Deze leiden op voor functies als apotheker, laborant of onderzoeker. Het hbo kent vergelijkbare opleidingen voor deze richtingen, zo leidt hbo-studie Farmakunde op tot contactpersoon binnen de farmaceutische industrie. Voor diverse assisterende functies in de ziekenhuiszorg, zoals eerstehulpmedewerker, anesthesiemedewerker, operatieassistent of ambulancemedewerker, is de hbo-opleiding Medische hulpverlening nodig. Ziekenhuiszorg wordt voor een groot deel uitgevoerd door verpleegkundigen en verzorgenden. Zowel het mbo (niveau 4) als hbo biedt opleidingen in deze richtingen aan. Daarnaast kent het hbo nog de opleiding tot Verpleegkundig specialist en Physician assistant (assistent medisch specialist). 

© Nationale Zorggids