Normal_10439

ARNHEM (Novum) - Een apotheek in Arnhem is woensdag onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In de apotheek werden onder meer vervallen medicijnen gevonden en waren de dossiers niet op orde. Daardoor kon gevaar ontstaan voor patiënten.

De inspectie bezocht de apotheek driemaal. Er werden onder meer fouten ontdekt bij de receptverwerking, opslag, medicatiebewaking en het bereiden van geneesmiddelen. Afspraken die werden gemaakt om die risico's te voorkomen werden vervolgens niet nagekomen.

De apotheek blijft in iedere geval drie maanden onder verscherpt toezicht staan. In die maanden worden extra controles uitgevoerd. Als de apotheek dan opnieuw de zaken niet op orde heeft volgen er aanvullende maatregelen.