Normal_handen_schudden_samenwerking

Gisteren hebben Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbond CNV Zorg & Welzijn alsnog een cao principeakkoord bereikt voor de sector ambulancezorg. Dit akkoord geldt voor de bijna zesduizend ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. Dit akkoord is tot stand gekomen zonder vakbond FNV. Dit melden AZN en ANP. 

Het principeakkoord bevat afspraken over een nieuwe cao voor 2019 met een looptijd van een jaar. Voor alle medewerkers in de ambulancezorg is ‘substantiële’ loonsverhoging overeengekomen, om de zorg in de sector aantrekkelijker te maken voor nieuwe medewerkers en voor behoud van huidig personeel.

Om concurrentie binnen de acute zorg te voorkomen, sluiten de arbeidsvoorwaarden nu beter aan bij de cao-ziekenhuizen. Daarnaast is er een afspraak gemaakt over een uitkering in januari 2019 als compensatie voor het uiteenlopen van de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018.

Gisteren wees FNV het bereikte resultaat nog af en liep het overleg spaak. FNV vertegenwoordigt ongeveer 20 procent van alle medewerkers in de ambulancezorg. CNV-onderhandelaar Marco Dons laat weten voldoende representativiteit te hebben. FNV gaat overleggen met de kaderleden. 

Door: Redactie Nationale Zorgids en ANP