Normal_actieplan_ambulancezorg

Minister Bruno Bruins voor Medisch Zorg, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland presenteerden gisteren het actieplan ambulancezorg. Het actieplan bevat verbeteringen waarmee ambulancezorg efficiënter kan worden ingezet en waarmee de opleiding en inzet van personeel in de regio’s gestroomlijnd wordt. Ook is er aandacht voor het aantrekkelijker maken van de vakopleiding. Door meer flexibiliteit in de bekostiging van de ambulancezorg wordt het makkelijker om maatwerk te leveren in de regio’s. Dit meldt Rijksoverheid. 

Efficiëntere inzet

De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren toegenomen, wat de druk op organisaties heeft vergroot. Om ervoor te zorgen dat patiënten ook in de toekomst verzekerd zijn van tijdige en goede ambulancezorg, zijn in het actieplan maatregelen afgesproken die moeten leiden tot betere samenwerking en effectievere inzet van ambulancezorg.

Voldoende personeel

Bruins laten weten blij te zijn met de komst van inhoudelijke kwaliteitseisen waaraan de ambulancezorg moet voldoen en dat er zorg wordt gedragen voor voldoende ambulancezorgprofessionals. Daarom zijn in het actieplan, naast verbetering in de triage, ook afspraken vastgelegd die zorgdragen voor voldoende ambulancepersoneel. Zo neemt het Capaciteitsorgaan vanaf 2019 de functie van ambulanceverpleegkundige op in de capaciteitsraming. Dit zorgt ervoor dat regio’s betere afspraken kunnen maken over het aantal mensen dat moet worden opgeleid, zodat ambulancemedewerkers ook in de toekomst aan de stijgende en complexer wordende zorgvraag kunnen voldoen.

In het actieplan wordt ook gekeken naar hoe de opleiding van ambulancepersoneel verbeterd kan worden. Doel is ervoor te zorgen dat het vak aantrekkelijk blijft voor nieuwe werknemers en perspectief biedt voor de toekomst.

Maatwerk om responstijden te verbeteren

De bekostiging van de ambulancezorg wordt flexibeler, zodat er regionaal meer maatwerkafspraken mogelijk zijn om de responstijden van de ambulances verder te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe mogelijkheid om loonkosten te declareren van personeel dat nodig is voor de inzet van een extra ambulance. De nieuwe regels bieden ook meer mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om specifieke afspraken te maken voor de ambulancezorg in de regio’s. 

Door: Redactie Nationale Zorggids