Normal_ambulance

2.050 van alle 6.150 ambulancemedewerkers staan niet achter het principeakkoord dat Ambulancezorg Nederland (AZN) en CNV op 4 november tekenden. Als dit akkoord wordt omgezet naar een nieuwe cao per 2019, worden op termijn functies, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden uitgekleed en versoberd. Hierdoor wordt de sector nog onaantrekkelijker om in te werken. Om dit te voorkomen wilden vele ambulancemedewerkers een petitie met nadere eisen aanbieden aan AZN-voorzitter Han Noten, maar die wilde deze maandag 19 november niet in ontvangst nemen. Dit meldt FNV. 

FNV Zorg & Welzijn vindt dat de cao niet weer onderdeel mag zijn van zo’n ‘deal’ waar het ambulancepersoneel de dupe van wordt. In 2011 moest er een eigen cao Ambulancezorg komen in ruil voor de tijdelijke vergunningen voor ambulancezorg. Veel ambulancepersoneel leverde toen al  arbeidsvoorwaarden in en ziet dat nu weer gebeuren.

Eisen petitie

De 2.050 ondertekenaars van de petitie eisen naast een structurele loonsverhoging, behoud van hun onregelmatigheidstoeslag en meer gezonde werk- en rusttijden. Maar vooral willen ze zeggenschap over hun eigen loonontwikkeling, salarisperspectief voor nieuwe collega’s, een fatsoenlijke ouderenregeling en reparatie van het AOW-gat. Via detacherings- en uitzendbureaus kunnen ambulanceverpleegkundigen loonschaal 10 (fwg 60) verdienen, terwijl dit in het gesloten principeakkoord loonschaal 9 (fwg 55) is. Dit zal vooral de uitstroom naar die bureaus vergroten en de hoognodige instroom niet bevorderen.

"Vandaar deze massale oproep om betere afspraken te maken. Als AZN dit cao-principeakkoord wel doorzet, dan is AZN verantwoordelijk voor de onrust, demotivatie en leegloop onder de werknemers. Van alle ondertekenaars is de helft wel en de andere helft niet lid van een vakbond. Een zeer grote groep ambulancemedewerkers vindt dat dit akkoord het werk op de ambulance niet ten goede komt. Overigens is dit slechts een tussenstand, want ambulancepersoneel kan nog blijven tekenen op de website van FNV."

Acties gaan door

Naast de petitie organiseren ambulancemedewerkers ook stiptheidsacties en werkonderbrekingen in het hele land. Op woensdag 21 november houden ambulancemedewerkers van de regio Rotterdam een demonstratieve werkonderbreking van 10.00 tot 12.00 uur. Deze wordt gehouden op het Eendrachtsplein. De spoedritten gaan gewoon door.

Door: Redactie Nationale Zorggids