Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

Zorgprofessionals zoals verzorgenden en verpleegkundigen zijn in toenemende mate ontevreden over de invulling van hun baan. Dit blijkt uit een uitvraag onder bijna 900 zorgprofessionals in opdracht van uitzend- en thuiszorgorganisatie HappyNurse. Een te hoge werkdruk, in combinatie met onvoldoende mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en onvoldoende uitdaging zorgt ervoor dat 93 procent van de ondervraagden een of meerdere aspecten van hun huidige baan als storend ervaren. Ruim twee derde is zelfs van mening dat ze niet de kwaliteit zorg kunnen bieden die ze willen bieden. Dit meldt HappyNurse.

De ondervraagde zorgprofessionals omschrijven zichzelf overwegend als ‘ambitieus en zelfstandig’, maar worden door veel werkgevers niet als zodanig behandeld. Zo zou 70 procent graag meer zelf de hand hebben in de werkplanning en weekindeling, en zegt eenzelfde percentage dat ze door alle rapportage-eisen onvoldoende tijd overhouden voor het bieden van goede zorg.

Slechts 7 procent van de ondervraagden zegt ‘heel tevreden’ te zijn met zijn/haar huidige baan. Overige ondervraagden geven onder meer aan last te hebben van bureaucratie, onvoldoende inhoudelijke coaching te krijgen en onvoldoende te worden uitgedaagd. Vooral de hoge werkdruk als gevolg van onvoldoende inzet van personeel is veel zorgprofessionals een doorn in het oog. Dit zorgt er onder meer voor dat ruim 12 procent van de ondervraagden niet toekomt aan enige vorm van persoonlijke/professionele ontwikkeling.

Meer plezier in het werk als ondernemer in de zorg

Ondanks de onvrede onder zorgprofessionals in loondienst, overweegt slechts een klein deel om als zorgondernemer voor zichzelf te beginnen. Uit de survey blijkt dat dit beperkte animo vooral voortkomt uit zorgen over administratieve belasting, in combinatie met onbekendheid met het ondernemerschap. Tegelijkertijd denkt ruim de helft van de ondervraagden dat ze meer plezier in hun werk zouden hebben als ze zelf als zorgondernemer actief zouden worden (betere zorg kunnen bieden, meer afwisseling in opdrachten, meer eigen tijd indelen, minder bureaucratie en meer persoonlijke groei). 

Dat laatste is overigens ook door onderzoek aangetoond, zegt Marijke Horstink, directeur en oprichter van HappyNurse. “Onderzoek door Triple i Human Capital naar de mentale energie van verpleegkundigen in Nederland heeft laten zien dat professionals die de ruimte krijgen en voldoende leer- en ontwikkelmogelijkheden hebben, meer bevlogen zijn en beduidend minder last hebben van burn-out klachten. Dat zien we ook in onze eigen organisatie en we sturen dus ook op het geluk van onze medewerkers, zodat ze uiteindelijke betere zorg kunnen leveren.”

Koudwatervrees onterecht

Volgens Horstink is het ‘begrijpelijk maar tegelijkertijd jammer’ dat zo weinig zorgprofessionals de stap naar het zelfstandig ondernemerschap durven te maken. “Ik zie dat als een gemiste kans, juist omdat er zoveel mogelijkheden zijn voor getalenteerde verzorgenden en verpleegkundigen om als ondernemer het verschil te maken. Een groot deel van hun huidige frustraties over een baan in loondienst verdwijnt als ze met een klein, effectief en collegiaal team durven te kiezen voor echt persoonlijke zorg met veel aandacht en service voor de cliënten”, aldus de HappyNurse-oprichter.

HappyNurse bracht tevens in kaart wat zorgprofessionals denken nodig te hebben om alsnog de stap naar ondernemerschap in de zorg te zetten. Daaruit blijkt dat er het meeste behoefte is aan begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van een bedrijfsplan, respectievelijk bij het managen van een bedrijf in het algemeen. Ook hulp bij boekhouding en administratie en de mogelijkheid om met weinig eigen geld of een kleine investering te kunnen beginnen scoren hoog. Horstink: “Stuk voor stuk zaken waarin wij kunnen voorzien met onze franchiseformule. Er is wat dat betreft weinig reden tot koudwatervrees. Wie zelfstandig en in vrij ondernemerschap zorg wil gaan bieden aan Nederlanders die zorgbehoevend zijn, kan wat ons betreft morgen beginnen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids