Normal_ambulance

FNV Zorg & Welzijn is verheugd dat minister Bruins van Medische Zorg en Sport bekend heeft gemaakt dat hij geen aanbestedingen wil in de ambulancezorg. Dit om de permanente beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerde ambulancemedewerkers, voldoende ambulances en een goed functionerende meldkamer te kunnen waarborgen. Dit meldt FNV. 

Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "Het is goed nieuws dat de aanbestedingen van de baan zijn, dat er per regio een aanbieder komt voor de ambulancediensten en er per veiligheidsregio één vergunninghouder blijft. Dat biedt rust voor de langere termijn. Het is nu aan de sector zelf om de huidige en grootste problemen aan te pakken, zoals het stijgend ziekteverzuim onder ambulancemedewerkers, waardoor alsnog goede zorg in de knel kan komen."

Aanpak ziekteverzuim

Wat FNV betreft, moet de sector de aanpak van ziekteverzuim en een zware beroepenregeling hoog op de agenda zetten. FNV Zorg & Welzijn ziet de ziekteverzuimcijfers in de ambulancesector schrikbarend stijgen. Bij meerdere ambulance-instellingen gaat het verzuim richting de 7,5 procent. Vooral het langdurend ziekteverzuim neemt toe en is bij oudere werknemers een groot probleem.

Personeelsbeleid en randvoorwaarden

Seifert: "Het hoge ziekteverzuim is een groot aandachtspunt, dat als eerste aangepakt moet worden. Nu ambulanceaanbieders zekerheid voor een langere termijn hebben gekregen, kunnen ze aan de slag met hun personeelsbeleid en het scheppen van de juiste randvoorwaarden, zoals betere werk- en rusttijden, betere werksfeer en een zware beroepenregeling."

Door: Nationale Zorggids