Normal_gespek_solliciteren_werk_baan_vergadering

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Om met snel en effectief ingrijpen het verzuim korter te maken. Het nieuwe programma van ZonMw levert kennis op om de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces te verbeteren en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering. Dit meldt ZonMw.

De Wet verbetering poortwachter regelt de begeleiding van zieke werknemers in de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is en zorgt ervoor dat zo min mogelijk werknemers arbeidsongeschikt raken en aan de ‘poort’ komen om een (WIA) uitkering aan te vragen.

Wet verbetering poortwachter

In overleg met werknemers en werkgevers, heeft minister Koolmees  van het ministerie van Sociale Zaken in december 2018 het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte en WIA bekendgemaakt. Daarin zitten afspraken met werkgeversorganisaties die de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers voor met name kleine werknemers makkelijker, duidelijker en goedkoper maakt.

10 miljoen euro voor verbetering ‘poortwachtersproces’

Ter ondersteuning van deze maatregelen heeft het ministerie 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsintensivering van het poortwachtersproces. ZonMw heeft de opdracht gekregen hiervoor een kennisprogramma te ontwikkelen dat loopt van 2020 tot en met 2025

Kennisprogramma ZonMw

Met de op te leveren kennis, nieuwe richtlijnen, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis, draagt ons programma bij aan de verbetering van de kwaliteit en de afstemming in het poortwachtersproces én aan de re-integratie van zieke werknemers. Ook de versterking van de eigen regie van de werknemers komt in het programma aan bod.

De kennis is vooral gericht op de uitvoering van het werk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen, arbodiensten en re-integratiebedrijven. Uiteindelijk dient de kennis werknemers en werkgevers te helpen bij de terugkeer in het werk na ziekteverzuim.

Meer informatie over de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces op de website van ZonMw

Door: Nationale Zorggids