Schaarste verpleegkundigen vraagt om actie

Covid heeft wereldwijd verpleegkundigen onevenredig hard getroffen, en er is dringend actie nodig om het verpleegkundig domein te versterken. Dat is de enige manier om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden en beter voorbereid te zijn op een nieuwe crisis. De tekorten aan verpleegkundigen vormen een bedreiging voor toegang tot de zorg. Dat meldt ANP Expert Support.

Dat zegt professor Jim Buchan vandaag tijdens het 6e European Nursing Congres: Future Proof Nursing, Nurses as Key Drivers of Change .

Buchan, een expert op het gebied van de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen, is professor aan het Londense Health Institute. Hij onderzocht voor de International Council of Nurses (ICN) de gevolgen van de covidpandemie. Zijn conclusie: de verpleegkundige workforce stond er ook voor covid al niet goed voor, maar heeft door de pandemie een klap opgelopen waarvan zij nog lang niet hersteld is. Dat geldt ook voor Nederland, zie de grote aantallen verpleegkundigen die door (long)covid zijn uitgevallen.

Actie-agenda

Buchan heeft een actie-agenda opgesteld. Op landelijk niveau moet er alles aan gedaan worden om verpleegkundigen voor de zorg te behouden. Nu verlaten zij massaal het vak, door pensionering, maar ook door vermoeidheid en burn-out. Zij moeten geholpen worden zich geestelijk en lichamelijk te herstellen. Zijn dringend advies: stem het aantal verpleegkundigen af op demografische ontwikkelingen als vergrijzing. Door meer verpleegkundigen op te leiden, het vak aantrekkelijker te maken, beter gebruik te maken van digitale technieken. En verpleegkundigen te laten werken op een manier die wetenschappelijk aangetoond effectief is.

Veel Westerse landen in Europa, vooral Engeland en Zwitserland, werven verpleegkundigen uit andere landen. In vergelijking met andere landen werft Nederland weinig verpleegkundigen uit het buitenland. Maar onlangs heeft ook een adviescommissie van de Nederlandse regering geadviseerd om naar arbeidsmigratie voor de zorg te kijken, van buiten de EU. Buchan wijst op het ontwrichtende effect voor met name arme landen en benadrukt de morele verantwoordelijkheid van rijke landen om zelf voor voldoende verpleegkundigen te zorgen.

In Nederland is het versterken van het verpleegkundig domein opgenomen in het onlangs gesloten Integraal Zorgakkoord. Beroepsorganisatie V&VN noemt dit een kantelpunt, dat de bijzondere bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden goed zichtbaar maakt. Gerichte investeringen in onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk moeten het beroep aantrekkelijker maken voor huidige en toekomstige generaties verpleegkundigen.

Door: Nationale Zorggids