Kwart zorgprofessionals beschikt niet over juist papieren

Bijna een kwart van de Nederlandse zorgprofessionals beschikt niet over de juiste diploma’s die nodig zijn om hun werk te mogen doen. Dit becijfert Drillster, specialist in adaptief leren, in een recent onderzoek onder ruim 1.000 medewerkers met een cruciaal beroep in sectoren als de zorg, onderwijs of het openbaar vervoer. Van de professionals werkzaam in de zorg geeft maar liefst 69 procent toe dat er fouten worden gemaakt in de dagelijkse praktijk door het gebrek aan parate kennis. Bijna een kwart erkent dat er zelfs fysieke ongelukken voorkomen op de werkvloer door foutief handelen. Dit meldt Drillster via een persbericht.

Ondanks bovenstaande cijfers schatten zorgmedewerkers zichzelf nog vrij hoog in: vrijwel iedereen (95 procent) stelt dat de parate kennis over hun vakgebied goed of zelfs uitstekend is. Opmerkelijk is dat maar liefst 59 procent vindt dat zij hun werk ook goed kan uitvoeren zonder dat de kennis volledig op het juiste niveau is.

Continue bijleren is cruciaal

Om te zorgen dat zorgprofessionals altijd over de benodigde parate kennis en vaardigheden beschikken, is adequate training en scholing noodzakelijk. Door veranderingen in de wet- en regelgeving blijken deze echter niet altijd meer up-to-date. Vijftien procent van de cursussen in de zorgsector blijkt verouderd te zijn. Daarbij geeft een derde van het zorgpersoneel aan moeite te hebben om kennis op peil te houden. Het lijkt alsof zorginstellingen zich vooral focussen op de formaliteit rondom opleiden en niet op de inhoud. Bijna de helft van de medewerkers spreekt daarom ook uit dat enkel aanwezig zijn bij de trainingen voldoende is om een cursus te halen.

Marco van Sterkenburg, CEO bij Drillster: “Als er een ding is dat we hebben geleerd de afgelopen jaren, dan is het wel dat de zorg uiterst belangrijk is en dat we extra zuinig moeten zijn op de mensen die in deze sector werken. Nu blijkt dat er een aanzienlijke groep niet of onvoldoende gekwalificeerd is, is het goed om samen met werkgevers te kijken hoe we de zorgprofessionals handvatten kunnen bieden om op een effectieve manier vakbekwaam te worden én te blijven. Daarbij moet de focus liggen op continue leren, herhalen en het toepassen van kennis en vaardigheden.”

Over het onderzoek

Voor het onderzoek hebben 1.028 respondenten meegewerkt van zestien jaar en ouder, die een representatieve steekproef vormen van werkend Nederland. De respondenten zijn werkzaam in loondienst in cruciale sectoren waarbij een groot deel van de medewerkers binnen het bedrijf of organisatie bepaalde certificaten, licenties en/of diploma’s nodig heeft om de werkzaamheden te mogen uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van Drillster.

Door: Nationale Zorggids