Helft werknemers ziekenhuizen vond werkdruk eind 2022 veel te hoog

De helft van de werknemers in ziekenhuizen en in de overige medisch specialistische zorg vond in het tweede kwartaal van 2022 de werkdruk (veel) te hoog. Dat zijn er naar verhouding meer dan tijdens in 2020 en 2021, toen de ziekenhuizen te maken kregen met de gevolgen van de coronapandemie, maar minder dan eind 2019, net voor de uitbraak van corona. Dit meldt het CBS. 

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn wordt werknemers in zorg en welzijn in de werknemersenquête (WNE) tweemaal per jaar gevraagd naar onder andere de werkdruk die zij ervaren. Eind 2019 vond ruim 53 procent van de werknemers in de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg dat de werkdruk (veel) te hoog was. In 2020 en 2021 lag dat percentage lager: tussen ruim 44 en ruim 46.

In het tweede kwartaal van 2022, de laatste periode waarvoor cijfers beschikbaar zijn, lag het percentage iets boven de 50, ongeveer even hoog als in de totale bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg. Net voor het uitbreken van de coronapandemie was het verschil groter: ruim 53 procent bij de werknemers in de ziekenhuizen en 48 procent in de gehele bedrijfstak.

Drie kwart tevreden met werk

In het tweede kwartaal van 2022 was drie kwart van de werknemers in de ziekenhuizen (zeer) tevreden met het werk dat ze doen. Dit is iets hoger dan gemiddeld in de gehele bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg. In 2020 en 2021 en daarvoor (in 2019) was de tevredenheid groter dan in 2022. Dit geldt ook voor de gehele bedrijfstak. Vergelijkbare cijfers over de tevredenheid in eerdere jaren zijn niet beschikbaar.

Kwart tevreden met beloning

Ongeveer een kwart (25 procent) van de ziekenhuiswerknemers en werknemers in overige medische specialistische zorg vond eind 2021 (de laatst beschikbare cijfers) dat zij voldoende betaald krijgen voor het werk dat zij doen. Dit is lager dan in 2019, de periode voor corona.

Werknemers jonger dan 35 jaar zijn gemiddeld genomen iets minder tevreden over hun loon dan degenen van 35 jaar en ouder. Bij werknemers die in hun beroep te maken hebben met patiënten of cliënten is de tevredenheid over het salaris minder dan bij collega’s die dat contact niet hebben. Deze verschillen zijn overigens niet specifiek voor het personeel in de ziekenhuizen, maar gelden ook voor de bedrijfstak in zijn geheel.

Voor ruim 18 procent sluiten werktijden niet aan bij thuissituatie

Ruim 18 procent van de werknemers in de branche ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg gaf in het vierde kwartaal van 2021 aan dat werktijden niet goed aansluiten bij de thuissituatie. In de universitair medische centra (UMC’s) is dit percentage net zo hoog.

Door: Nationale Zorggids