ActiZ: 10 procent extra salaris voor werknemers vvt

Branchevereniging ActiZ wil dat de lonen voor werknemers vvt per 1 november dit jaar of uiterlijk op 1 januari 2024 extra stijgen met 10 procent. Hiervoor wil het bestuur de lopende cao openbreken en verlengen met een jaar tot 31 december 204, meldt Skipr.

Op vrijdag 24 maart vraagt het bestuur tijdens een extra ledenvergadering een mandaat van de leden om te onderhandelen over een loonsverhoging. Hiermee hoopt het bestuur een akkoord te bereiken voor de zomer. Er werken ongeveer 470.000 mensen in de vvt.

Deze loonsverhoging past volgens het ActiZ-bestuur binnen het adagium ‘De medewerker op één!’. De afgelopen maanden hoorde het bestuur vaker de vraag of de loonstijgingen wel in verhouding zijn met de sterke inflatie. Daarentegen beseft het bestuur zich ook dat 10 procent behoorlijk fors is. “Een dergelijke afspraak is 4,65 procent boven de OVA.”

Bekostigen

Daarom gaat het bestuur nu becijferen hoe de vvt-organisatie deze loonstijging toch kunnen realiseren. Dit kan door de cao te verlengen; de OVA-ruimtes voor 2023 en 2024 kunnen hiermee schuiven. Het Centraal Planbureau verwacht voor deze jaren op basis van voorspelde inflatie OVA-ruimtes van 6,4 en 5,2 procent. Daardoor ontstaat er contracteerruimte van 5,2 en 4,8 procent.

Tempo is essentieel

Er is ook een tactische reden om dit jaar al tien procent te realiseren, stelt het bestuur. Zo denken zij dat het moeilijker wordt voor bonden om een flinke loonstijging voor 2024 te realiseren als er in 2023 al een loonsverhoging is geweest. “Tempo is wel essentieel om de kans op succes te vergroten.”

Daarnaast kan een kleine loonsverhoging medio 2023 ook slecht uitpakken, aangezien dit moet worden voorgefinancierd. Indien een salarisverhoging pas aan het einde van het jaar van kracht gaat, hoeft die voorfinanciering niet en kunnen de extra loonkosten worden meegenomen naar de onderhandelingen met de zorgverzekeraars voor de tarieven van 2024.

 Omdat de OVA in 2023 hoger is dat wat de werknemers krijgen, is er marge om personeel iets extra’s te geven. De huidige vvt-cao is vlak voor de oorlog in Oekraïne afgesloten, waardoor de beloning van dit jaar aan de lage kant is. Toen is namelijk uitgegaan van een kleine inflatie, die door de oorlog versterkt werd.

Door: Nationale Zorggids