Oplossing voor de tekorten in de zorg: laat familieleden meer helpen

De werkdruk voor verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners wordt steeds groter door de tekorten in de zorg. De oplossing volgens betrokkenen? Laat familieleden meer helpen met kleine taken zoals steunkousen aantrekken, het bed opmaken en toezicht houden. Dit melden Trouw, Algemeen Dagblad en RTL Nieuws.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein nam de proef al eerder op de som. Zij vroegen in een experiment om op vrijwillige basis bij te dragen aan de zorg van hun familielid. Zo konden betrokkenen helpen met het aantrekken van steunkousen, maar werd er ook lesgegeven aan de familieleden om sondevoeding of injecties toe te dienen. Door de dagelijkse verzorging uit handen te nemen van de verpleegkundigen of zorgverleners, zouden er twee keer zoveel mensen geholpen kunnen worden en kan de kwaliteit van zorg significant verbeteren, zo melden verpleegkundigen.

Vraagtekens vanuit Patiëntenfederatie

Alhoewel de Patiëntenfederatie Nederland nieuwe initiatieven aanmoedigt om de zorgdruk te verlagen en familieleden voor te bereiden op eventuele thuiszorg, zijn zij geen voorstander van dergelijke acties in een ziekenhuis. Zo beargumenteren zij dat het de kwaliteit van zorg niet per se zal verbeteren. Door niet-medisch opgeleide mensen medische handelingen te laten verrichten, kan de kwaliteit van de zorg in gevaar komen.

Hoe nu verder?

Volgens de Vereniging van Ziekenhuizen zijn er meerdere ziekenhuizen en (kleinschalige) zorginstellingen van plan om proeven met familieleden in te zetten. Veelal zal dit op vrijwillige basis zijn, maar er zijn ook instellingen die een zorgbijdrage van een mantelzorger of familielid verplichten. Tegen betaling zou de verplichting ‘af te kopen’ zijn. Bianca Buurman, hoogleraar ouderenzorg, zegt dat dergelijke initiatieven niet helemaal slecht hoeven te zijn. Echter, het is van belang om de manier waarop in samenspraak te doen met de mantelzorger of de betrokken familieleden.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer