Volledige compensatie voor BBL-leerlingen in de ouderenzorg

BBL-leerlingen die er tijdens hun opleiding voor kiezen om een leer-werktraject te volgen in een verpleeghuis of in de thuiszorg, krijgen vanaf 1 februari 2024 volledige compensatie van hun lestijd. Hierover hebben bonden en werkgevers een akkoord bereikt. Dit meldt FNV. 

Door goede afspraken te maken over les- en praktijkuren, wordt de zorg aantrekkelijker voor jongeren. Lesuren worden binnen deze nieuwe afspraak volledig gezien als werktijd. Hoewel dit al was vastgelegd in de cao VVT, hadden partijen andere ideeën over de invulling van die afspraak. Na overleg tussen de bonden en werkgeversorganisatie ActiZ is overeengekomen dat lesuren ook bij een deeltijdcontract volledig worden uitbetaald.

Unieke afspraak

Volgens FNV is de afspraak lestijd = werktijd vrij uniek. In andere cao’s worden BBL-leerlingen slechts deels gecompenseerd of ligt de hoogte van de compensatie bij de werkgever. FNV-bestuurder Bert de Haas hoopt dat deze afspraak ook door andere sectoren in de zorg wordt opgepakt. “Het geeft duidelijkheid aan leerlingen waar ze op kunnen rekenen en maakt het aantrekkelijker om in de zorg een leer-werktraject te starten.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky