Ziekenhuizen werken samen voor IC-patiënten die moeilijk van beademing af komen

Draagt een netwerksamenwerking bij aan het beschikbaar stellen van gespecialiseerde zorg dichter bij huis, met behoud van de kwaliteit van zorg, aan patiënten die moeilijk van de beademing komen? Dit gaat het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing samen met het Anna Ziekenhuis in Geldrop verkennen. Bij positieve evaluatie, kunnen andere ziekenhuizen zich ook bij het netwerk aansluiten. In de tussentijd kunnen ziekenhuizen gebruikmaken van de interprofessionele consultatie van het Radboudumc of Ann Ziekenhuize of kunnen ze patiënten doorverwijzen die een gespecialiseerde behandeling nodig hebben. Dit meldt het Radboudumc. 

De aanpak van de intensive care past goed bij de manier van werken op de IC in het Anna Ziekenhuis. Daarom zegt het Radboudumc vertrouwen te hebben in de samenwerking en haar expertise graag te delen met intensivisten, IC-verpleegkundigen en behandelaren van het hospitaal in Geldrop. De protocollen in het Anna Ziekenhuis zijn nu hetzelfde als die in het Radboudumc. Wekelijks zijn er multidisciplinaire overleggen over diagnostische onderzoeksresultaten en persoonlijke behandelplannen. Samen bouwen de ziekenhuizen nu een database voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek.

Ontwennen van beademing

Van de 100 tot 300 patiënten die jaarlijks aan de beademing komt te liggen, heeft 10 procent moeite met ontwennen. 30 procent van deze patiënten overlijdt aan de gevolgen ervan. Met gespecialiseerde diagnostiek en persoonsgerichte behandeling kan 79 procent van deze patiënten succesvol van de beademing af komen binnen gemiddeld elf dagen.

Door: Nationale Zorgids / Johanne Levinsky