Internist onvoorwaardelijk geschorst voor betasten van coassistenten

Een internist die zich grensoverschrijdend gedroeg tegenover coassistenten, wordt niet uit het BIG-register geschrapt, zoals het Regionaal Tuchtcollege eerder oordeelde, maar krijgt een onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van één jaar opgelegd door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Doorhaling van de inschrijving in het BIG-register vindt het CTG te zwaar. Het Maasstad Ziekenhuis heeft hem al ontslagen en hij wordt er strafrechtelijk voor vervolgd. Dit meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Drie coassistenten dienden een klacht tegen de internist in, omdat hij zich tijdens echografieonderwijs seksueel grensoverschrijdend gedroeg en daarbij beeldopnames maakte. Op de laatste dag van hun coschap kregen de klaagsters onderwijs van de internist in echografie E-FAST, waarbij ook geoefend werd met vaatonderzoek in de liezen. Klaagsters moesten zich zonder informatie vooraf uitkleden tot op hun onderbroek. Ze oefenden op elkaar, waarbij de internist meekeek en de echoknop regelmatig overnam om iets te laten zien. De internist raakte hen daarbij ongevraagd en onaangekondigd aan bij hun schaamstreek en schoof hun onderbroek daarbij opzij. Ook maakte hij beelden met zijn telefoon, stellen de vrouwen.

Doorhaling inschrijving BIG-register

Het Regionaal Tuchtcollege oordeelde in maart dat de man zich inderdaad grensoverschrijdend heeft gedragen en het aannemelijk is dat hij tijdens het onderwijs video-opnames maakte. Daarop legde het RTG de zwaarste maatregel op: doorhaling van zijn inschrijving in het BIG-register. Zijn handelen is onbegrijpelijk en onverklaarbaar geweest.

Maatregel RTG te zwaar

De internist ging tegen deze uitspraak in beroep en eiste een lichtere maatregel. En deze heeft hij ook gekregen: een onvoorwaardelijke schorsing van een jaar. Hoewel het CTG ook van oordeel is dat de klaagsters gelijk hebben, wegen de tuchtrechters wel mee dat de man ruim twintig jaar als arts werkzaam is geweest en voor deze zaak nooit met hen in aanraking is geweest. Het is zeer waarschijnlijk dat dit om een eenmaal – desalniettemin zeer ernstig – incident gaat. Doorhaling van een inschrijving wordt alleen opgelegd in kwesties waarin het seksueel grensoverschrijdend handelen van een zorgverlener ernstiger van aard is geweest.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky