Gepensioneerd anesthesioloog wint eerste rechtszaak over loondienstsubsidie

Een gepensioneerd anesthesioloog hoeft de loondienstsubsidie die hij van het ministerie van Volksgezondheid heeft ontvangen, niet terug te betalen. Het ministerie had deze niet terug mogen vorderen, stelt de rechtbank Oost-Brabant. De subsidie is onterecht toegekend, maar in de afhandeling ervan heeft VWS foutief gehandeld. Dit meldt Medisch Contact

In zes jaar tijd maakten zo’n vijfhonderd vrijgevestigde artsen gebruik van de rijkssubsidieregeling SOIT (Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg) om in loondienst te gaan. Bij ongeveer twintig medisch specialisten werd het subsidiebedrag van ongeveer 100.000 per arts teruggevorderd. Het ministerie van Volksgezondheid was van mening dat zij niet aan de subsidievoorwaarden voldeden. Hierover zijn de afgelopen twee jaar een aantal rechtszaken gevoerd. Artsen waren het niet eens met de terugvordering. Vooralsnog boekte geen enkel van deze artsen succes, tot nu.

Afroepbasis

De gepensioneerde anesthesioloog van het ziekenhuis Bernhoven hoeft de loondienstsubsidie niet terug te betalen. Hij kreeg in 2015 goedkeuring voor de subsidie en ging in 2017 met pensioen, maar werkte hier en daar nog in een mobiel anesthesieteam. In 2019 werd zijn voorlopige toekenning omgezet in een definitieve toekenning, maar daar zag VWS in 2022 toch vanaf.

Anesthesioloog had onterechte toekenning niet kunnen weten

Hoewel de rechter niet vindt dat de medisch specialist aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan, is het ministerie van Volksgezondheid de fout ingegaan met de afhandeling ervan. Hoewel het VWS dus in haar recht staat om geld terug te eisen omdat de man niet voldeed aan de voorwaarden, had de ontvanger wel moeten kunnen weten dat de toekenning niet terecht was. De anesthesioloog liet het ministerie in 2019 weten dat hij af en toe werkte op afroepbasis, waarná de subsidie werd goedgekeurd. Volgens de rechter had hij dus niet kunnen weten dat er een onterechte toekenning had plaatsgevonden. Daarom heeft de rechter besloten dat VWS het bedrag niet mag terugeisen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky