Problemen bij verpleeghuis Dubbelmonde niet door gemeente op te lossen

De gemeente Dordrecht kan geen betere zorg afdwingen bij verpleeghuis Dubbelmonde. Ook kan deze geen sancties opleggen, dat kan alleen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij Dubbelmonde kwamen onlangs meerdere problemen aan het licht en de gemeenteraad maakt zich zorgen over de situatie daar. Onlangs is het personeel vergeten een 95-jarige bewoonster naar bed e brengen. Ze bracht de nacht door op een stoel. Een week later kwam ze te overlijden. Dit meldt PZC. 

Vier jaar geleden verhuisde de overleden vrouw naar woonzorgcentrum Dubbelmonde van PZC Dordrecht. Ze had dementie en mobiliteitsproblemen. Dubbelmonde diende de afgelopen jaren nog als een van de laatste verzorgingshuizen van ons land, maar biedt sinds de zomer van 2023 verpleeghuiszorg. En sindsdien ontstaan er steeds vaker problemen. Het vaste personeel is vertrokken en de kwaliteit van zorg is verslechterd door de komst van zzp’ers. De alarmketting van ouderen werkt niet altijd en volgens een bewoner die een bericht heeft achtergelaten op onze site, worden alarmbellen zelfs genegeerd.

Wet langdurige zorg

Wethouder Chris van Benschop erkent de zorgen van de Verenigde Senioren Partij en GroenLinks, maar zegt ook dat ze niet veel kan doen. Omdat de bewoners van Dubbelmonde zorg krijgen die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), is de gemeente geen toezichthouder. Mensen kunnen hun klachten alleen indienen bij de IGJ. Wel staat Dordrecht in contact met PZC en gaat deze in gesprek met de organisatie als er sprake is van mogelijke misstanden. “Dat is zover als onze bevoegdheid strekt en ook de gemeenteraad heeft geen bevoegdheid. Maar ik begrijp de bezorgdheid, want het gaat wél over onze inwoners.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky