Normal_geld_rekenmachine

Mensen die hoge zorgkosten maken en daardoor in de financiële problemen komen, moeten soms drastische maatregelen nemen. Soms moeten ze hun huis verkopen, scheiden of vakanties afschaffen. Dit meldt RTL Nieuws, dat hier zelf onderzoek naar deed. 

De meeste Nederlanders die in de problemen komen door zorg, kunnen de hoge eigen bijdragen en niet-vergoede kosten niet dragen. Van de tientallen mensen die RTL sprak, kan bijna 40 procent de kosten voor het dagelijks leven niet meer ophoesten. Om kosten te besparen, heeft 21 procent besloten om zorg te mijden en 15 procent heeft voor het krijgen van zorg juist een lening afgesloten of elders schulden gemaakt.

80 procent van de Nederlanders met financiële problemen door zorg, is hier gekomen door de hoge eigen bijdragen voor medicijnen. Bijna 70 procent moest kosten voor een specialist ophoesten en nog eens 34 procent betaalde de fysiotherapeut.

Zorgkosten verder gestegen

“De zorgkosten zijn de afgelopen jaren steeds wat verder gestegen. Onder andere doordat het eigen risico toeneemt, doordat er bijvoorbeeld zaken uit het basispakket gaan, bij de aanvullende verzekeringen. En dat je steeds vaker ook moet bijbetalen voor medicijnen”, bevestigt Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering.

Kosten beter beheersbaar maken

De resultaten van het onderzoek van RTL Nieuws hebben ook minister Bruno Bruins voor Medische Zorg bereikt. Hij zegt te zijn geschrokken en noemt de genoemde oplossingen voor sommigen vreselijke oplossingen. Het probleem is echter dat de zorgkosten de komende tijd niet zullen dalen. “We zien de zorgkosten al jaren stijgen. En dat zal ook de komende jaren zo zijn. Het is aan ons om maatregelen in te voeren om die kosten beter beheersbaar te maken.” Sinds dit jaar betaalt men voor medicijnen een maximale eigen bijdrage van 250 euro en is het Wmo-abonnementstarief op maximaal 17,50 euro per vier weken komen te staan.