Normal_medicijn_antipsychoticum

Door de afbouw van antidepressiva per dag te vergoeden in plaats van per week, kunnen verzekeraars flink besparen op de zorgkosten. Uit onderzoek van Kassa blijkt ook nog eens dat verpakkingen per dag afbouwen beter is voor de patiënt. Dit meldt Kassa. 

Via taperingstrips wordt antidepressiva afgebouwd. In die strips zitten de dagelijkse doseringen voor de patiënt. Voor veel gebruikers blijkt de huidige methode van wekelijkse afbouw te lastig omdat ze veel ontwenningsverschijnselen krijgen. Hoogleraar Jim van Os noemt nachtmerries, ervaren elektrische schokken, diarree en zelfs anorexia. Tot op heden willen verzekeraars alleen het afbouwen per week vergoeden, omdat dit gebaseerd is op wetenschappelijke theorie. Er is echter gebrek aan bewijs dat het effectief is. Volgens Van Os is dat anders bij dagelijkse afbouw. Drie wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat 70 procent van de gebruikers van antidepressiva succesvol afbouwt met de dagmethode.

Afbouwmedicatie per dag vooralsnog niet vergoed

Via een verklaring van Van Os en andere hoogleraren psychiatrie, hopen hij en zijn collega’s dat de zorgverzekeraars toch overstag gaan. Tot op heden heeft de verklaring geen succes gehad. Menzis en VGZ weigeren vooralsnog hun vergoedingswijze aan te passen.

Door: Nationale Zorggids