Normal_pexels-nathan-cowley-1153370

Bijna 70 procent van alle Nederlanders is voorstander van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder 2.000 Nederlanders, in opdracht van Zorginstituut Nederland. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het bevorderen van een gezonde leefstijl. Slechts 26 procent is bereid hogere premies en belastingen te betalen om de stijgende zorgkosten te blijven financieren, en dan alleen als daarmee de kwaliteit van zorg voor henzelf gegarandeerd goed blijft. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Het Zorginstituut publiceert het onderzoek bij de start van een bewustwordingscampagne over hoe de toekomst van onze zorg eruit moet zien: #dezorgvanmorgen. Doel is iedere Nederlander ervan bewust maken dat verandering in de zorg nodig is en dat dit duidelijke keuzes en acties vraagt van de hele samenleving. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders zich er niet of onvoldoende van bewust is dat de dreigende crisis in de zorg ook hen persoonlijk zal raken. 

Afnemende bereidheid te betalen voor ongezonde medemens

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bereidheid om mee te betalen aan de zorg voor mensen met een ongezonde leefstijl onder druk staat. Vier op de tien Nederlanders vindt dat mensen die ongezond leven een hogere zorgpremie moeten gaan betalen. Mensen met een ongezonde leefstijl moeten actief hierop worden aangesproken door hun huisarts, vindt 64 procent. Een minderheid van 19 procent gaat nog een stap verder en vindt dat zijzelf voorrang moeten krijgen in de zorg op mensen met een ongezonde leefstijl.

‘Passende zorg’ als oplossing

Op basis van de onderzoeksuitkomsten lijkt er in de samenleving een stevig draagvlak te bestaan voor passende zorg, een aanpak waarbij de focus ligt op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven en niet eenzijdig op het behandelen van ziektes. Passende zorg wordt in het Regeerakkoord genoemd als norm voor alle zorg. Uit het onderzoek blijkt dit besef te leven: bijna 70 procent zegt een eigen verantwoordelijkheid te voelen bij het goed en betaalbaar houden van de zorg.

#Dezorgvanmorgen

Tegelijk met de publicatie van het onderzoek start het Zorginstituut vanaf dinsdag 17 mei een bewustwordingscampagne via social media. Met een korte, opvallende film over hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt en met 27 verschillende video-testimonials van patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en andere hulpverleners. De boodschap die doorklinkt: het ís nog niet te laat, maar als samenleving moeten we nu wél in actie komen en met elkaar keuzes maken. Iedereen met hart voor de zorg wordt uitgenodigd mee te praten en via de hashtag #dezorgvanmorgen met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de zorg.

Een greep uit de deelnemers: oncologisch chirurg Gerrit-Jan Liefers, ondernemer Titus Radstake, hoofdcommissaris van politie Martin Sitalsing, verpleegkundige Daphne Berckmoes, minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, CZ-voorzitter Joep de Groot, huisartsen Toosje Valkenburg en Sabine Snieders, NWO-voorzitter en internist Marcel Levi, ziekenhuisbestuurder Maurice van den Bosch en internist Liesbeth van Rossum. Zij delen in persoonlijke video’s hun verhalen én vertellen hoe zij denken dat het beter kan.

Door: Nationale Zorggids