'Behoud artikel 13 van de Zorgverzekeringswet'

Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet moet niet afgeschaft worden. Dat vindt Aad de Groot, voorzitter van de raad van bestuur van DSW Zorgverzekeraar. Hij vreest dat zorgverzekeraars dan te veel macht in het zorglandschap krijgen. Dat meldt Skipr.

“Vrije artsenkeuze is de motor van de marktwerking”, stelt De Groot. Artikel 13 zorgt ervoor dat patiënten die naar een zorgaanbieder gaan waar de verzekeraar geen contract mee heeft een redelijk deel van de rekening alsnog vergoed krijgen. Als artikel 13 afgeschaft wordt, worden patiënten dus in hun vrijheid beperkt. Aad de Groot is hier als één van de weinige zorgverzekeraars op tegen.

Vrijheid 

“Die vrijheid van de verzekerde is in ons zorgstelsel essentieel”, benadrukt De Groot. “Want waar er vrije keuze voor een arts is, zijn er voor zorgaanbieders, ook voor nieuwe toetreders, mogelijkheden om uit te blinken ten gunste van de patiënt. Precies de juiste prikkel voor verbetering van de kwaliteit van zorg, innovatie en een gezonde vorm van marktwerking.” Zorgverzekeraars krijgen te veel macht als het artikel afgeschaft wordt.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong