VGZ en Buurtzorg sluiten opnieuw meerjarencontract

Zorgverzekeraar VGZ en thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland hebben voor de tweede keer een meerjarencontract gesloten. Het contract loopt voor de periode van 2023 tot 2026. Met de nieuwe afspraak zetten zij hun ambitie voort om de wijkverpleging duurzaam te ontwikkelen. Centraal in de samenwerking staan initiatieven waarbij cliënten worden ondersteund bij het zo zelfredzaam mogelijk blijven in de eigen thuisomgeving. Volgens bestuurder Jos de Blok van Buurtzorg Nederland moeten sommigen dingen anders en moet dat vooral samen gebeuren. Dit meldt VGZ. 

Buurtzorg en VGZ zetten in hun samenwerking volop in op initiatieven die slim omgaan met de beschikbare capaciteit van het zorgpersoneel en zorgpersoneel ontlasten. Dit is een grote uitdaging die speelt binnen de gehele zorgsector. Wijkverpleegkundigen van Buurtzorg werken vanuit het principe: “Hoe maak ik mijzelf overbodig?” Vanuit een focus op preventie en zelfredzaamheid van de cliënt en het netwerk is de verwachting dat de inzet van professionele uren verder kan worden teruggebracht.

Corinne Tutein Nolthenius, Strategisch Alliantiemanager VGZ: “We kijken daarbij naar passende inzet van hulpmiddelen, sociale innovatie en zorgtechnologie. Een mooi voorbeeld hiervan in onze samenwerking is de palliatieve kit, die zorgt voor rust in allerlaatste fase van het leven van de cliënt, en tegelijkertijd wijkverpleegkundigen veel tijd en ergernis bespaart.”

Inzet van (zorg)technologie

Een ander belangrijk thema binnen de samenwerking is de inzet van (zorg)technologie. Zo onderzoeken Buurtzorg en VGZ welke technologieën van meerwaarde zijn in de thuissituatie van cliënten en hoe technologie slim geïntegreerd kan worden in het primaire proces. Een specifiek voorbeeld hiervan is Spraakgestuurd Rapporteren. Wijkverpleegkundigen hoeven na hun werkdag geen schriftelijke rapportages te verwerken. In plaats daarvan kunnen ze hun rapportages thuis bij de cliënt via een mobile device inspreken in het zorgdossier. De kwaliteit van de rapportages verbetert en de cliënt kan meeluisteren terwijl de rapportage wordt ingesproken. Het levert iedere wijkverpleegkundige ook nog een tijdswinst van 4 minuten op per rapportage per cliënt. Op deze manier kan de administratieve last jaarlijks bij zo’n 68.000 cliënten van Buurtzorg worden verlaagd.

Door: Nationale Zorggids