Werkafspraken over onnodig wisselen van inhalatiemedicatie

Om het onnodig wisselen van inhalatiemedicijnen te voorkomen, hebben acht partijen afspraken gemaakt over het verantwoord wisselen ervan. Het is in het belang van de patiënt om wisselingen zoveel mogelijk tegen te gaan en alleen als het echt noodzakelijk is, de patiënt hier goed bij te begeleiden. Dit zijn Longfonds, Zorgverzekeraars Nederland, KNMP, Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsenvereniging en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose overeengekomen, meldt het Longfonds. 

Mensen die hun inhalatiemedicatie moeten wisselen op basis van niet-medische gronden, krijgen hier klachten van zoals ernstige benauwdheid. Ook ontstaat er verwarring en onduidelijkheid bij de apotheek als ze plots een ander middel meekrijgen. Daarom zijn er in een aanvullend document op de Leidraad Verantwoord Wisselen van medicijnen werkafspraken gemaakt voor artsen, apothekers en zorgverzekeraars.

Medicatietrouw 

“De afspraken moeten ervoor zorgen dat mensen met een longziekte niet onnodig geconfronteerd worden met een ongewenste wissel van medicijnen. Het gebeurt regelmatig dat patiënten hier veel last van hebben”, zegt Michael Rutgers van het Longfonds. Zo voelen ze benauwder en zieker, maar zijn ze ook onzekerder over hun medicijngebruik. Dit leidt tot minder medicatietrouw en verkeerd gebruik van het middel. De belangrijkste reden voor een ongewenste medicijnwissel is nog altijd het stopzetten van de vergoeding door een zorgverzekeraar. Ook komt het regelmatig voor dat de inhalatiemedicatie niet beschikbaar is of dat een middel niet meer goed werkt.

Werkafspraken medicijnwissel

In de afspraken is vastgelegd dat zorgverzekeraars en apothekers niet vaker dan één keer per 4 jaar mogen wisselen van inhalatiemedicijnen bij patiënten, tenzij het patent van een medicijn is verlopen of er sprake is van een medicijntekort. Als de arts op het recept schrijft dat een inhalatiemiddel medisch noodzakelijk is, mag er geen wisseling plaatsvinden. Als dat toch nodig is, moet dit gebeuren in goed overleg met de patiënt. En voor goed medicatiegebruik krijgen alle patiënten minstens één keer per jaar een herhaalinstructie en inhalatiecontrole aangeboden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky