Longfonds: kwetsbaren in 'gure wind' zonder coronamaatregelen

Kwetsbare mensen komen in een "gure wind" te staan als de coronamaatregelen worden afgeschaald op de wijze die het Outbreak Management Team (OMT) voorstelt. Dat zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds en patiëntenorganisatie PostCovid NL. "Er zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte, maar het geldt voor alle kwetsbaren", aldus Rutgers. "Voor deze mensen is corona echt geen griepje."

Het op grote schaal testen op corona is niet meer nodig, stelde het OMT in zijn nieuwste advies aan het kabinet. Corona is geen pandemie meer, maar bevindt zich in de zogeheten endemische fase, wat inhoudt dat het virus bij het dagelijks leven hoort. Maatregelen tegen corona moeten zoveel mogelijk gelijk worden gesteld aan "generieke maatregelen" die al gelden voor andere luchtweginfecties, adviseerde het team.

Rutgers is bang dat er voor de kwetsbaren weinig anders opzit dan maar weer thuis te blijven, wat geen leven is. Dat het OMT niet verder ingaat op de problemen die mensen ondervinden die lijden aan langdurige covid, vindt hij een "slag in het gezicht" van degenen die ermee kampen. "Straks wordt long covid de nieuwe epidemie, want één op de acht mensen houdt langdurige klachten na een coronabesmetting", zegt hij ook.

Handhaven zelftest en thuisisolatie

Longfonds en PostCovidNL willen het thuistesten en het thuisblijven bij besmetting door corona wel handhaven. "Dit is in ieders belang." Ze hopen dat het kabinet, dat nog moet besluiten of het de adviezen overneemt, rekening houdt met hun kritiek.

Ze hebben ook zorgen over het feit dat voortzetting van het onderzoek naar langdurige covid onzeker lijkt. De resultaten kunnen immers belangrijke informatie opleveren voor iedereen. Deze week werd bekend dat de financiering van onderzoeken naar langdurige covid niet goed geregeld is, waardoor de studies stil kunnen komen te liggen. Onderzoeksfinancier ZonMw pleitte al voor meer onderzoek. Daar doet de organisatie een voorstel toe, dat woensdag wordt aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid.

Door: ANP