Stolmed Oogklinieken krijgt boete voor onterechte declaraties

Stolmed Oogklinieken krijgt een boete van 420.000 euro voor het versturen van onterechte declaraties en het bijhouden van foutieve administratie. De boete volgt op een aanwijzing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in november 2020, waarin het maande om te stoppen met de overtredingen. Nacontrole toonde echter aan dat de oogkliniek niet was gestopt met onterecht declareren en foutief administreren, waarop nu een boete volgt. Dit meldt de NZa.  

De oogkliniek declareerde de verkeerde en/of te veel zorgproducten, blijkt uit controle van onder meer patiëntendossiers. In alle onderzochte dossiers vond de NZA onterecht parallelle zorgtrajecten en in meerder dossiers waren er onterecht poliklinische bezoeken geregistreerd. De zorgaanbieder overtrad hiermee artikel 35 van de Wet marktverordening gezondheidszorg (Wmg). Ook werd de zorg niet altijd geregistreerd in de administratie, waarmee ook artikel 36 van dezelfde wet werd overtreden.

Maatregelen

Inmiddels heeft Stolmed maatregelen genomen om de interne organisatie te verbeteren en fouten in de toekomst te voorkomen. Daarom valt de boete lager uit.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky