20 procent minder meldingen over zorgfraude bij IKZ

In 2023 zijn er minder meldingen over fraude in de zorg binnengekomen dan in het jaar ervoor, zegt Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). De reden hiervoor is dat partijen niet weten welke informatie zij wel en vooral niet mogen delen. Vorig jaar kwamen er 20 procent minder signalen over fraude binnen. Dit meldt Skipr. 

Ruim 290 verschillende zorgaanbieders meldden 338 signalen van zorgfraude bij het IKZ. Volgens de organisatie delen zorginstellingen steeds minder informatie, omdat de grondslagen hiervoor steeds “scherper worden geïnterpreteerd”. Doordat organisaties minder met elkaar delen, kunnen ze moeilijker vaststellen of iemand inderdaad fraude heeft gepleegd, wat de ernst ervan is en welke partner binnen het samenwerkingsverband IKZ moet handhaven.  Nu de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) is aangenomen, moeten deze drempels worden weggehaald.

Declaratiefraude

Nog altijd declaratiefraude de meest voorkomende vorm van fraude. Hierbij declareren zorgverleners meer zorg dan zij leveren. Ook varianten hierop, zoals het leveren van minder zorg dan gedeclareerd, of slechte zorg omdat zorgverleners niet geschikt of bekwaam zijn, worden veel gemeld. De afgelopen tijd neemt het misbruik van AGB-codes  toe en komen er ook steeds meer signalen binnen oer zzp’ers in de zorg een vals diploma overhandigen.

Informatie Knooppunt Zorgfraude

Het IKZ is een samenwerkingsverband van negen partners: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Nederlandse Arbeidsinspectie, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Openbaar Ministerie (OM) en Zorgverzekeraars Nederland.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky