Consumentenbond opent meldpunt voor meldingen over omzetplafonds

Ook in 2024 is er bij tientallen ziekenhuizen sprake van een omzetplafonds. Patiënten kunnen hierdoor mogelijk niet het hele jaar terecht in hun voorkeursziekenhuis. De Consumentenbond opent het Meldpunt eerlijke zorg om inzicht te krijgen in de problemen waar verzekerden tegenaan lopen. Dit kan het omzetplafond zijn, maar ook late zorgcontracten, wachtlijsten of onverwachte bijbetalingen, meldt de Consumentenbond. 

Omzetplafonds houden in dat zorgaanbieders slechts een beperkt aantal behandelingen vergoed krijgen van zorgverzekeraars. Nadert een zorgaanbieder het maximale aantal, dan voert deze soms een patiëntenstop in. Vaak is dit aan het einde van het jaar. In oktober 2023 voerde het Martini Ziekenhuis bijvoorbeeld een patiëntenstop in voor verzekerden van a.s.r. en Zilveren Kruis omdat het budget op was. Maar deze stops komen ook weleens eerder in het jaar voor. Een voorbeeld is de operatiestop in het Alrijne Ziekenhuis en een behandelstop bij Bergman Clinics voor verzekerden van Menzis en ENO omdat er onvoldoende aanvullende zorg zou zijn ingekocht.

Doorleverafspraken

Voor komend jaar (peildatum 27 december 2023) heeft – van de grote verzekeraars - CZ de meeste budgetplafonds ingesteld, onder meer met Reinier Haga Groep, Ziekenhuis Amstelland, Meander Medisch Centrum en het Deventer Ziekenhuis. Hoewel de Consumentenbond kostenbeheersing ook belangrijk vindt, wil de organisatie niet dat verzekerden hiervan de dupe zijn. Door budgetten van de ene naar de andere zorgaanbieder te verschuiven, zouden plafonds voorkomen kunnen worden. Doorleverafspraken kunnen ook een oplossing zijn, met als voorwaarde dat consumenten niet stilzwijgend op een wachtlijsten komen te staan. Dit doet DSW met alle ziekenhuizen waar een budgetplafond mee is afgesproken.

Meldpunt eerlijke zorg

Het Meldpunt eerlijke zorg geeft patiënten en verzekerden de kans om hun klachten in te dienen. Iedereen die gedupeerd is door omzetplafonds of door het laat afsluiten van zorgcontracten, wachtlijsten en onverwachte bijbetalingen, kunnen bij het meldpunt terecht.

“Wij zijn fel tegen behandelstops als oplossing om zorgbudgetten te beheersen. Áls consumenten al weten dat er plafonds zijn afgesproken, dan kunnen ze totaal niet inschatten wanneer die bereikt zijn en of ze er last van zullen krijgen.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky