Miljardenbesparing bij volledige of gedeeltelijke sluiting basispakket

In een ambtelijke besparingslijst voor een eventueel nieuw regeerakkoord staat dat het (deels) sluiten van het basispakket voor nieuwe behandelingen de almaar oplopende zorgkosten kan tegengaan. Op dit moment staat het basispakket bijna volledig open voor zorg die medisch specialisten leveren. Voor vergoeding is vooraf geen toetsing of toestemming nodig, mits de behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en de medische praktijk. Zou het basispakket deels sluiten, zou dit leiden tot een einde van deze gang van zaken. Dit meldt Medisch Contact. 

Zou het pakket deels sluiten, dan zou dat zijn voor behandelingen die risico’s meebrengen voor de uitgaven of doelmatigheid. Een volledige sluiting zou betekenen dat alle curatieve zorgbehandelingen eerst goedkeuring moeten krijgen voordat ze worden opgenomen in het basispakket. In beide gevallen is eerst uitgebreide toetsing door Zorginstituut Nederland nodig én moet expliciete politieke toestemming worden gegeven.

De langetermijnbesparing hierdoor staat geraamd op 1,1 miljard tot 1,5 miljard euro, zegt het ministerie van Financiën.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky