ACM meerdere keren ingegrepen bij verstoorde zorgcontractering

Tweemaal bij een brancheorganisatie en één keer bij zorgverzekeraars. In totaal moest de Autoriteit Consument en Markt (ACM) drie keer in actie komen in de recente contracteerperiode tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Bij alle drie de zaken deelden partijen commerciële informatie met het risico op hogere prijzen of verschraling van zorg. ACM noemt dit het doorbreken van het uitgangspunt van individuele onderhandelingen, aldus de autoriteit die de betrokken marktpartijen hierop aansprak.

Bij de interventie bij zorgverzekeraars was een signaal dat prijsinformatie uit eerdere jaren die tussen zorgverzekeraars werd gedeeld de onderhandelingen negatief beïnvloedde, aanleiding voor ACM om in te grijpen. De twee brancheorganisaties deelden via rapporten op hun website besloten informatie met hun leden die invloed kon hebben op de onderhandelingen met zorgverzekeraars, zoals zelf samengestelde prijsindexcijfers. En dat bleek ook het geval, beide zorgaanbieders gebruikten deze cijfers in de contractonderhandelingen om hogere prijzen af te dwingen. Daarom greep ACM ook hier in.

Individuele afspraken

Afspraken tussen individuele zorgaanbieders en individuele zorgverzekeraars zijn bij de zorgcontractering het uitgangspunt. Zo kunnen de partijen onderling afspraken maken over de zorg die het beste past in een bepaalde regio. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten daarvoor ook zelfstandig prijzen bepalen én andere contractvoorwaarden opstellen. Inmiddels zijn alle partijen aangesproken op hun gedrag en zijn de zorgverzekeraars gestopt met het delen van prijsinformatie. Een brancheorganisatie heeft de betreffende informatie uit haar rapport gehaald en de andere brancheorganisatie benadruk bij haar leden dat de eigen situatie als uitgangspunt moet gelden bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky