Een van de eerste IZA-plannen voor de ggz goedgekeurd door VGZ en Zilveren Kruis

Zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis hebben via een snelle toets een positieve beoordeling gegeven op het transformatieplan ‘Focus op Herstel’ van GGZ Noord-Holland-Noord. De ggz-aanbieder wil de behandeling van cliënten hiermee slimmer inrichten en zet in op behoud van behandelaren. Ook moet er door de inzet van technologie meer behandelcapaciteit vrijkomen. Binnen vijf jaar moet de wachtlijsten in de ggz hierdoor flink zijn teruggedrongen. Dit meldt VGZ.

Met de goedkeuring van zorgverzekeraars kan GGZ NHN aan de slag met de uitvoering van ‘Focus op Herstel’. “De negen nieuwe projecten vragen namelijk behoorlijke investeringen en samen met VGZ en Zilveren Kruis werken we er aan om deze de komende jaren te kunnen betalen”, aldus bestuurder Jos Brinkmann.

Duurzaam herstel 

De transformatie zet in op netwerkzorg, waarbij meer aandacht is voor onderlinge samenwerking tussen alle ggz-disciplines maar ook samenwerking met relevantie regiopartners. GGZ Noord-Holland-Noord wil familie en naaste van cliënten nauwer betrekken bij de behandeling. Volgens VGZ werkt de ggz-instelling hiermee toe naar duurzaam herstel. Ook zet de organisatie in op een goede balans tussen werklust en werklast en wil de instelling een prettige leer- en werkomgeving creëren. Onderdeel daarvan is het gebruik van digitale middelen, zoals spraakgestuurd rapporteren, om zo min mogelijk administratie te hoeven doen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky