Normal_psychische_hoofdpijn_falen_verdrietig

In Nederland hebben honderdduizenden mensen elke dag pijn. Het onderzoeksinstituut NIVEL bracht de ervaringen van chronische pijnpatiënten met de gezondheidszorg in kaart, in samenwerking met Pijn Platform Nederland en vier patiëntenorganisaties. Dat meldt NIVEL.

Meer dan 85 procent van de patiënten ervaart de omgang met zorgverleners als positief. De relatie met de zorgverlener blijkt bijzonder belangrijk voor de meeste patiënten. Ze willen hun verhaal kunnen doen en merken dat de zorgverlener naar hen luistert en serieus neemt.

Hoewel patiënten tevreden zijn over de communicatie met zorgverleners, kan de voorlichting over wat wel en niet mogelijk is in de behandeling van chronische pijn vaak nog beter. Ook hebben veel patiënten wel eens te maken gehad met onbegrip van zorgverleners. De boodschap dat er niets aan de chronische pijn te doen is, willen patiënten alleen aannemen van zorgverleners met wie de relatie goed is en die ze vertrouwen. Patiënten vinden dat zorgverleners meer zou moeten vertrouwen op wat de patiënt zegt over de klachten en hen meer kunnen zien als samenwerkingspartner omdat patiënten vaak al jaren ervaringsdeskundige zijn.

Het gebrek aan continuïteit in de zorg is voor veel patiënten een knelpunt. Een ruime meerderheid heeft minder goede ervaringen met de samenwerking tussen de verschillende behandelaars en zorgverleners. Er wordt volgens hen te weinig overlegd waardoor behandelingen en medicatie niet goed op elkaar aansluiten of zorg dubbel wordt verleend.

Veel patiënten zien graag dat er een vast aanspreekpunt komt als oplossing voor dit probleem. De helft van de patiënten heeft hier ervaring mee en blijken positiever over de continuïteit van zorg en samenwerking van behandelaars dan de groep die een vast aanspreekpunt mist. Nu nemen bijvoorbeeld de huisarts of specialist deze rol op zich. In de toekomst kan de nieuwe functie van pijnconsulent, waarvoor onlangs een opleiding is begonnen, in deze behoefte voorzien.

© Nationale Zorggids